Gezocht: neurologen voor de Mededelingen- procedure en Gezondheids- verklarings- procedure

Gezocht: neurologen voor de Mededelingen- procedure en Gezondheids-  verklarings- procedure

Er staan bij het CBR 156 neurologen ingeschreven om onafhankelijke keuringen te verrichten. Dat lijkt voldoende, maar de landelijke dekking is hiermee niet volledig.

Per provincie hebben wij minimaal 2 neurologen nodig die niet voor dezelfde organisatie keuren. Zo kunnen we ook bij een herkeuring (Gezondheidsverklaringsprocedure) of een tweede onderzoek (Mededelingenprocedure) de betrokkene een onafhankelijke verwijzing bieden binnen een beperkte afstand. Tevens doen ‘slechts’ 32 van de 156 neurologen keuringen voor de Mededelingenprocedure. Er is dus enige uitbreiding noodzakelijk.

Wij zoeken

  • Neurologen voor de gezondheidsverklaringsprocedure voor de provincie Flevoland of Groningen.
  • Neurologen voor de mededelingenprocedure die al keuringen verrichten in de Gezondheidsverklaringsprocedure en ook voor Mededelingen willen gaan keuren. Het gaat hier om de provincies Friesland, Groningen, Overijssel, Drenthe, Flevoland en Zuid-Holland.

Aanmelden

U kunt zich voor beide procedures aanmelden via Rijgeschiktheid.Specialistenbeheer@cbr.nl.

Introductietraining Gezondheidsverklaringsprocedure

Iedere nieuwe neuroloog die zich inschrijft om keuringen te verrichten is verplicht om een introductietraining te volgen. Deze wordt momenteel online via Zoom gegeven.

Data introductietraining Gezondheidsverklaring:

  • 12 november van 9.00-12.00 uur
  • 25 november van 9.00-12.00 uur

Komt deze datum niet uit, dan wordt in overleg met u naar een andere datum gekeken.

Introductietraining Mededelingenprocedure

Neurologen die minimaal 6 maanden keuringen verrichten in de gezondheidsverklaringsprocedure kunnen ook keuringen gaan verrichten voor de Mededelingenprocedure. Voordat gestart wordt met deze keuringen is een introductietraining noodzakelijk waarin deze procedure volledig wordt toegelicht. Ook kunt u vragen bespreken met de senior medisch adviseur die deze training geeft. Bijvoorbeeld vragen naar aanleiding van reeds gedane keuringen in de Gezondheidsverklaringsprocedure

Data introductietraining Mededelingen:

  • 30 november 14.00-17.00 uur
  • 15 december 9.00-12.00 uur

Komt deze datum niet uit, dan wordt in overleg met u naar een andere datum gekeken.

feedback