Gezamenlijke verklaring namens ANWB Rijopleiding, BOVAG Rijscholen, CBR, Cumela, FAM Rijscholen, FSO, LBKR, RST, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, VRB

Gezamenlijke verklaring namens ANWB Rijopleiding, BOVAG Rijscholen, CBR, Cumela, FAM Rijscholen, FSO, LBKR, RST, TLN, Koninklijk Nederlands Vervoer, Sociaal Fonds Mobiliteit, VRB

In lijn met de oproep van het kabinet dringt de rijopleidings- en mobiliteitssector unaniem aan tot het dragen van een mondkapje tijdens de rijles. CBR neemt dit op in zijn hygiëneprotocol.

In een uiterste poging om gezond te kunnen blijven werken heeft CBR met unanieme steun van de rijschoolbrancheverenigingen besloten om het dragen van een mondkapje tijdens de rijlessen onderdeel van het CBR-hygiëneprotocol te maken. Vanaf maandag 19 oktober neemt CBR geen praktijkexamen of rijtest meer af als tijdens de rijlessen vanaf die datum door opleider en leerling geen mondkapje is gedragen. Ook kandidaten voor het theorie-examen die door een opleider per taxibus of touringcar naar het examencentrum worden gebracht en daarbij aantoonbaar geen mondkapje droegen zal CBR niet toelaten.

CBR informeert alle opleiders en kandidaten persoonlijk over deze aanscherping. We nemen deze vraag op in de gezondheidscheck voorafgaand aan het rijexamen. Als het nodig is stellen we het examen uit.

CBR doet er in deze coronatijd alles aan om de gezondheidsrisico’s voor medewerkers, klanten en bezoekers te minimaliseren. Daarom hanteert CBR een hygiëneprotocol en dragen examinatoren en kandidaten bij alle rijexamens en rijtesten sinds mei een mondkapje. Sinds september draagt iedereen die zich bij het CBR in de publieke ruimte beweegt een mondkapje dat CBR verstrekt. Veel rij-opleiders en leerlingen dragen tijdens de rijlessen een mondkapje. Door deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens rijlessen. Alleen met het juiste gedrag van iedereen kunnen we samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten.

    Meer over Corona

    www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

    feedback