Gevolgen BIG herregistratie

Gevolgen BIG herregistratie

Is uw Big-registratie verlopen? Dan kunt u geen keuringen meer doen.

Sinds januari 2018 is herregistratie in het BIG register als arts noodzakelijk. Als u dit als arts niet tijdig heeft geregeld, dan is mogelijk uw BIG-registratie verlopen. In dat geval bent u niet meer BIG geregistreerd en dus bent u ook niet meer bevoegd om medische handelingen onder de wet BIG te verrichten.

Keuringen voor het CBR vallen onder de wet BIG. U kunt dan dus ook geen CBR keuringen meer verrichten. Verricht u keuringen als specialist, dan is conform de beleidsregel ook de registratie als specialist in het specialistenregister vereist om specialistische keuringen te mogen verrichten.