Gevolgde nascholing eerste kwartaal 2016

Gevolgde nascholing
Tot en met het eerste kwartaal 2016 zijn er 198.508 chauffeurs die een (of meerdere) nascholingscursussen hebben gevolgd. Dit is een toename van 7.601 chauffeurs ten opzichte van het totaal tot en met 2015 (190.907).

Afgeronde nascholing
In het eerste kwartaal van 2016 hebben 18.543 chauffeurs hun volledige 35 uur nascholing afgerond. Het totale aantal chauffeurs dat tot en met het eerste kwartaal 2016 de verplichte nascholing heeft behaald komt daarmee op 115.568 (t/m 2015: 97.025).

Theorie & praktijk
In het eerste kwartaal 2016 zijn er in totaal 69.733 dagen nascholing gevolgd, waarvan 14.204 praktijk en 55.529 theorie. Dit is aanzienlijke meer dan het aantal gevolgde dagen in het eerste kwartaal 2015, waarin er 59.190 dagen nascholing zijn gevolgd.

Gevolgde dagen (t/m maart 2016)
1 - aantal chauffeurs 25.350
2 - aantal chauffeurs 16.530
3 - aantal chauffeurs 15.080
4 - aantal chauffeurs 21.966
5 of meer - aantal chauffeurs 119.589

Top 5 gevolgde theorie- en praktijktrainingen in 2016
Theorie:
1.Leefstijl
2.Digitale tachograaf en boordcomputers
3.EHBO
4.Chauffeursdag
5.Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur

Praktijk:
1.Het Nieuwe Rijden
2.Rijoptimalisatie
3.Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS)
4.Rijvaardigheid inclusief HNR met vrachtauto
5.Manoeuvreren

Zie:

Jaaroverzicht gevolgde nascholing

feedback