Geluid bij theorie-examen extra tijd

CBR blijft geluid bij het theorie-examen aanbieden tijdens de examens met extra tijd en individueel begeleid voor auto, motor en bromfiets. Onderzoek dat het CBR heeft laten uitvoeren, geeft aan dat voor kandidaten die moeite hebben met lezen, geluid een toegevoegde waarde kán hebben. Die meerwaarde is niet aangetoond voor kandidaten zonder leesproblemen. Het onderzoek wijst uit dat kandidaten gemiddeld niet beter presteren als de vragen via een computerstem worden voorgelezen. De moeilijkheidsgraad en het slagingspercentage blijven stabiel. Ook de klanttevredenheid neemt nauwelijks toe.

Bij de beroepsexamens kunnen kandidaten vanaf 10 oktober geen gebruik meer maken van geluid bij het theorie-examen. Deze kandidaten hebben tijdens de proef nauwelijks gebruik gemaakt van geluid bij het examen. Daarnaast zijn de slagingspercentages van de examens voor en tijdens de pilot nagenoeg gelijk gebleven. Kandidaten voor de beroepsexamens die moeite hebben met lezen, kunnen gebruik blijven maken van het examen waarbij een medewerker de vragen voorleest.