Geldigheid theoriecertificaten verduidelijkt

Geldigheid theoriecertificaten verduidelijkt

Vanaf 21 oktober 2019 wordt de geldigheid van alle theorie-examens anders vermeld op het uitslagformulier.

Op dat formulier wordt de geldigheid nu nog aangegeven ‘tot’ een bepaalde datum. Omdat dit tot verwarring kan leiden, passen we dit aan. Vanaf 21 oktober 2019 staat er ‘geldig tot en met’ op het uitslagformulier van alle auto-, motor-, bromfiets- en beroepsexamens. Deze vermelding geldt nu al bij de certificaten veiligheidsadviseur binnenvaart, veiligheidsadviseur per spoor en veiligheidsadviseur over de weg.

feedback