Geldigheid Brits vakdiploma

Geldigheid Brits vakdiploma

Omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is getreden en de daarmee samenhangende overgangsperiode per 31 december 2020 afloopt, wordt het Britse vakdiploma per 1 januari 2021 niet meer erkend als geldig diploma binnen de EU.

Dit heeft tot gevolg dat houders van een Brits vakdiploma per 1 januari 2021 niet langer voldoen aan het vergunningvereiste van vakbekwaamheid en heeft tot gevolg dat de ondernemingen waarbinnen zij hun vakbekwaamheid inbrengen, niet meer voldoen aan alle vergunningvoorwaarden.

In goed overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is besloten om de houders van een Brits vakdiploma voor 1 juli 2020 (ook) in het bezit te stellen van een Nederlands vakdiploma. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht en de desbetreffende ondernemingen en vervoersmanagers hoeven zelf niets te doen. Uiteraard worden zij wel goed geïnformeerd.