Geen periodieke beoordeling voor drager pacemaker bij rijbewijscategorie 1

Geen periodieke beoordeling voor drager pacemaker bij rijbewijscategorie 1

Wijziging paragraaf 6.7.3

In de Regeling Eisen geschiktheid 2000 (REG2000) vindt u de eisen die de overheid stelt aan de fysieke en psychische gezondheid bij de beoordeling van de rijgeschiktheid. Het CBR houdt zich, als uitvoerder van deze regeling, bij de beoordeling van de rijgeschiktheid aan de gestelde eisen.

De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht om de eisen voor het groep 1 rijbewijs voor mensen met een pacemaker te versoepelen. In plaats van een periodieke beoordeling elke tien jaar kan men nu, na de eerstvolgende beoordeling, onbeperkt geschikt verklaard worden. Deze wijziging geldt vanaf 17 april 2021.

Dit betekent dat de rijbewijshouder na tien jaar, zonder indienen van een Gezondheidsverklaring en een bezoek aan een keurend arts, een rijbewijs kan vernieuwen bij de gemeente.

Heeft men bij een eerdere beoordeling nog een beperking van 10 jaar gekregen, dan is een beoordeling door het CBR en een bezoek aan een keurend arts nog steeds noodzakelijk bij de volgende aanvraag.

Voor categorie 2 rijbewijzen blijft de maximale geschiktheid van 5 jaar gelden.

feedback