Geef je mening over rijden met ADHD, ADD, epilepsie of diabetes

Geef je mening over rijden met ADHD, ADD, epilepsie of diabetes

In de maand oktober voeren het CBR en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie onderzoeken uit.

De onderzoeken gaan over autorijden met ADHD/ADD, epilepsie of diabetes; ze zijn bedoeld om in kaart te brengen wat de ervaringen zijn van autorijden met deze aandoeningen. Met de uitkomsten willen we onze dienstverlening verbeteren, en mensen beter informeren en adviseren. Zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken. Heb jij ADHD, ADD, epilepsie of diabetes? Dan nodigen we je van harte uit om aan het onderzoek mee te doen. Het invullen van de online vragenlijst duurt slechts 10 minuten en is anoniem. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZorgDNA, een onafhankelijk meetbureau. Vragen over het onderzoek kun je mailen naar info@zorgdna.nl. Meedoen aan het onderzoek kan tot en met 31 oktober via een van de volgende links:

Vragenlijst ‘autorijden en ADHD of ADD'

Vragenlijst ‘autorijden en epilepsie’

Vragenlijst ‘autorijden en diabetes

feedback