Extra bescherming voor medische gegevens CBR

Extra bescherming voor medische gegevens CBR

Het CBR toont met ingang van 17 september 2019 alle medische informatie die klanten en artsen op papier indienen niet meer in Mijn CBR, om de privacy van de klantgegevens te waarborgen. De minister kondigde dit al aan in de brief aan de Tweede Kamer van 10 september.

Bij enkele ingescande papieren documenten werden dit voorjaar medische dossiers van klanten zichtbaar voor andere klanten. Het CBR heeft begin juli technische maatregelen doorgevoerd om deze fouten te voorkomen. Omdat wij menselijke fouten bij het scannen niet uit kunnen sluiten, zijn op papier aangeleverde documenten vanaf vandaag niet meer online in te zien. Klanten kunnen nog wel zien of een document is ontvangen. Ook alle digitaal aangeleverde informatie blijft toegankelijk.

Het CBR adviseert klanten om formulieren en andere informatie zo veel mogelijk digitaal aan te leveren. Bij digitale aanlevering kunnen scanfouten niet optreden en kan het CBR een snellere dienstverlening leveren. Het CBR onderzoekt of met intelligente software alle dossiers op mogelijke menselijke fouten te controleren zijn.

Zie ook: brief 10 september aan Tweede Kamer

feedback