Evaluatie rijtestlocaties

Om efficiënter te werken neemt het CBR sinds 1 januari 2017 op minder locaties rijtesten af. In 3 fases zijn we van 53 naar 30 locaties gegaan. Om het effect van het sluiten van de rijtestlocaties te meten, hebben we via een online enquête klanten en rijopleiders, die in het 1e, 2e of 3e kwartaal een rijtest hebben gedaan, gevraagd naar hun ervaringen.

In juni en september hebben we de resultaten van de evaluatie rijtestlocatie na de eerste fase en tweede fase gedeeld. Intussen zijn de resultaten van de derde fase bekend en daarmee rondt het CBR de evaluatie af. Een overzicht van de uitkomsten van de evaluatie staan in deze infographic.

Op basis van de resultaten van de evaluatie en na overleg met de brancheverenigingen BOVAG, FAM en VRB is besloten dat het voorgenomen locatiebesluit definitief wordt. Uitzondering hierop is de rijtestlocatie Winschoten. Gelet op de geografische ligging in combinatie met het hoge volume van het aantal rijtesten in deze regio wordt deze locatie heropend. Het CBR onderzoekt momenteel per wanneer deze heropening mogelijk is en wat er voor nodig is. Hierover volgt later meer informatie.

feedback