Evaluatie rijtestlocaties: tussenstand

Om efficiënter te werken neemt het CBR sinds 1 januari 2017 op minder locaties rijtesten af. In 3 fases gaan we van 53 naar 30 locaties. We willen weten wat het effect is van het sluiten van rijtestlocaties. Daarom vragen we klanten en rijopleiders die in het 1e, 2e of 3e kwartaal een rijtest doen, naar hun ervaringen. Dit doen we met een online enquête.

De evaluatie loopt tot en met september 2017. Er zijn twee tussentijdse rapportages en de eindevaluatie verwachten we in oktober 2017. Als uit de (tussentijdse) evaluatie blijkt dat er grote knelpunten zijn, dan lossen we die natuurlijk zo snel mogelijk op. De uitkomsten van de eerste tussentijdse rapportage zijn door het onderzoeksbureau samengevat in een infographic.

feedback