Eigen verklaring wordt Gezondheidsverklaring

Vanaf 1 november geven we de Eigen Verklaring een nieuwe naam: Gezondheidsverklaring. Met deze verklaring geven kandidaten informatie over hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, zodat het CBR kan bepalen of iemand rijgeschikt is en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is. D

e naam wijzigt op aangeven van klanten. Mensen vinden de term ‘gezondheidsverklaring’ duidelijker. Het geeft beter aan wat het is: een formulier met vragen over je gezondheid.

De naamsverandering voeren we geleidelijk door, zo blijft de papieren verklaring voorlopig nog in de huidige versie in omloop en Eigen verklaring heten. Dat betekent dat beide begrippen enige tijd naast elkaar voorkomen en uitwisselbaar zijn. Uiteraard blijven de al gekochte Eigen verklaringen gewoon geldig.

Een andere wijziging per 1 november is dat vanaf die datum rijopleiders niet langer een verklaring kunnen indienen voor hun rijexamen kandidaten. Iedereen dient nu zelf zijn gezondheidsverklaring in te vullen. Het gaat namelijk om persoonlijke, privacy-gevoelige gegevens.

Later dit jaar wordt er ook een nieuwe vragenlijst geïntroduceerd, te beginnen op de mijn.cbr.nl omgeving voor de algemene gezondheidsverklaring. De vragen zijn duidelijker gemaakt, in logischer volgorde geplaatst en ze sluiten beter aan op de kennis die het CBR nodig heeft om te besluiten over de rijgeschiktheid van een kandidaat. Voor 75+ers en houders van een groot rijbewijs wordt een vergelijkbare nieuwe vragenset in het eerste kwartaal in 2018 geïntroduceerd. De nieuwe vragenlijsten komen in 2018 ook op papier beschikbaar voor klanten die de verklaring bij voorkeur op deze manier indienen.

feedback