Eerste vijfjaarlijkse evaluatie CBR als zbo

Eerste vijfjaarlijkse evaluatie CBR als zbo

In opdracht van het toenmalig ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Waterstaat) heeft adviesbureau PricewaterhouseCoopers (PWC) de eerste standaard vijfjaarlijkse evaluatie van het CBR als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) uitgevoerd.

Het rapport, dat een evaluatie bevat over de periode 2013-2016, is een waardevolle reflectie op waar wij staan. De conclusies en aanbevelingen bekrachtigen onze strategische koers 2018-2022: Veilig thuiskomen door informeren, toetsen, monitoren. Naast de weg die we nog te gaan hebben in de noodzakelijke verbeteringen van de dagelijkse bedrijfsvoering, bereiden we ons voor op maatschappelijke en technologische veranderingen op ons werkterrein. Zoals de vergrijzing en komst van de zelfrijdende auto. Het rapport is vandaag door Minister van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer aangeboden.

feedback