Duidelijkheid over alcoholslotprogramma

Gisteren heeft minister Van der Steur (V&J) per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er geen alcoholslotprogramma 2.0 komt.

Voor mensen die eerder een besluit 'alcoholslotprogramma' kregen van het CBR verandert er niets. Zij moeten het programma volgen om een geldig rijbewijs B of BE met code 103 te krijgen of houden. Doen zij dit niet, dan blijft hun rijbewijs ongeldig en kunnen zij 5 jaar na het besluit weer in aanmerking komen voor een nieuw rijbewijs.

Bestuurders die nu door de politie worden aangehouden met een promillage tussen 1,3 en 1,8 (resp. 570 en 785 ug/l) zijn wettelijk verplicht een cursus over alcohol en verkeer te volgen of een onderzoek naar het alcoholgebruik te ondergaan. Voor automobilisten die nog geen vijf jaar hun rijbewijs hebben geldt dit als zij worden aangehouden met een promillage tussen 1,0 en 1,8 (resp. 435 en 785 ug/l).