Doorstart examens directiechauffeur

Doorstart examens directiechauffeur

Het CBR blijft ook na 1 januari 2021 theorie- en praktijkexamens afnemen voor het certificaat van directiechauffeur.

Dit is besloten in overleg met opleiders, College van Deskundigen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was besloten om de theorie- en praktijkexamens voor directiechauffeur te beëindigen. Het besluit om de examens toch te blijven afnemen is genomen nadat de branche nadrukkelijk de wens heeft geuit om de examens te behouden, aangezien de certificaten CCV-D1 en CCV-D2 van grote waarde zijn voor de branche