Directie CBR per 1 juni

Directie CBR per 1 juni

De directie van het CBR bestaat per 1 juni 2018 tot uiterlijk 1 januari 2019 uit één bestuurder: algemeen directeur Petra Delsing.

René Verstraeten stopt per 1 juni als financieel directeur na een benoemingsperiode van 8 jaar. In overleg met mevrouw Delsing en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, is de heer Verstraeten door de Raad van toezicht CBR tot uiterlijk 1 juni 2019 aangesteld als adviseur.

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk per 1 januari 2019 zal een nieuw tweede directielid benoemd zijn. Petra Delsing wordt bij afwezigheid vervangen door directiesecretaris Gerben Schimmel.