Coulance voor cursisten educatieve maatregelen CBR

Coulance voor cursisten educatieve maatregelen CBR

Het ministerie van IenW heeft ingestemd met de coulance die het CBR wil toepassen voor mensen van wie het rijbewijs ongeldig is verklaard omdat zij niet conform de geldende regelgeving meewerkten aan een cursus ‘Alcohol’ of ‘Verantwoord rijgedrag’.

Het gaat om circa 450 personen. Zij kunnen, nadat ze hier bericht over hebben ontvangen van het CBR, een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Deze groep bestuurders voldeden te laat aan de betalingsverplichting die bij de cursus hoort waardoor het CBR het rijbewijs ongeldig moest verklaren. In deze coronatijd vond het CBR dit een onevenredig grote maatregel.

Als een cursus wordt opgelegd, houden bestuurders een geldig rijbewijs. Als er onvoldoende wordt meegewerkt, verklaart het CBR het rijbewijs ongeldig. De 450 mensen die nu gebruik kunnen maken van de regeling moeten nog steeds meewerken aan de cursus, anders wordt het rijbewijs opnieuw ongeldig verklaard.

De cursussen ‘Alcohol’ of ‘Verantwoord rijgedrag’ worden vanaf 16 maart 2021 weer gegeven. Een uitnodiging voor de cursus zal dan ook zo snel mogelijk volgen.

Meer over Corona

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback