Clusteropdracht vervalt bij motorexamen

Clusteropdracht vervalt bij motorexamen

Tijdens het motorexamen verkeersdeelneming (AVD) krijgt de kandidaat via een ontvangertje in zijn helm te horen waar hij naartoe moet rijden.

Soms lukt dat niet, als de communicatieapparatuur stuk is of er geen instructeur mee kan om de routeopdrachten van de examinator door te geven. Dan moet de kandidaat tijdens de examenrit diverse keren stoppen voor drie tot vijf routeopdrachten. Deze zogeheten clusteropdrachten komen per 1 september 2018 te vervallen.

Dit besluit heeft het CBR genomen in overleg met de rijschoolbonden en de motorsportbond KNMV. Clusteropdrachten bij AVD-examens kunnen leiden tot onveilige en onwenselijke situaties voor zowel kandidaat als examinator. Daarnaast vormt de communicatieapparatuur de enige mogelijkheid om in te grijpen tijdens het rijden van de motorkandidaat. Het gebruik van communicatieapparatuur is dan ook wettelijk verplicht bij motorrijles.

Verder moet het AVD-examen worden afgenomen in bijzijn van een wettelijk bevoegde motorinstructeur. Bij voorkeur is dit de instructeur van wie de kandidaat les heeft gekregen. Mocht er vanaf 1 september geen bevoegde instructeur aanwezig zijn, gaat het AVD-examen niet door.

Het schrappen van de clusteropdracht bij het AVD-examen geldt niet voor dove of slechthorende motorkandidaten. Voor hen is de clusteropdracht de enige mogelijkheid om een volwaardig examen af te nemen.

feedback

Verder in CBR Invo augustus 2018

Met het oog op het optimaliseren van de kwaliteit van de ingediende mededelingen, publiceren we elk kwartaal de aantallen per eenheid.
Als de politie kenmerken bij een bestuurder waarneemt die duiden op drugsgebruik kan er tegenwoordig een speekseltest worden uitgevoerd. INVO zet een aantal kenmerken op een rijtje.
Het kan voorkomen dat het niet duidelijk is of je een mededeling moet uitbrengen. Het advies van het CBR aan de gemandateerde: bij twijfel gewoon indienen. Enkele voorbeelden uit de politiepraktijk.
Jaarlijks dienen bijna 3.000 betrokkenen in de vorderingsprocedure een bezwaarschrift in. Vaak zijn de bezwaren hetzelfde en meestal zijn ze kansloos. Met enige voorlichting door de politie bij de staandehouding zijn die bezwaren wellicht te voorkomen.
Met het oog op een succesvolle afwikkeling van de mededeling is het van belang dat de politie zo volledig mogelijke informatie aanlevert. Vraag de betrokkene daarbij ook naar het waarom van het afwijkende rijgedrag.
Beleidsadviseur Richard van Dieken wil meer aandacht voor verkeershandhaving. Hij ziet het aantal aanhoudingen voor rijden onder invloed dalen en het aantal ongevallen toenemen. In de vorderingsprocedure ziet hij een goed middel om het tij te keren.

feedback