CDE en LZV: derde zitplaats op kenteken per 1 januari 2019

CDE en LZV: derde zitplaats op kenteken per 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om in CDE- en LZV-voertuigen een derde zitplaats op kenteken te hebben. Hierover zijn in 2015 afspraken gemaakt met de klankbordgroep en BVO. De CDE en LZV-opleiders zijn hier eerder dit jaar nog een keer over geïnformeerd. Ook hebben zij hier recent een brief over ontvangen.

Deze afspraak geldt voor alle voertuigen die worden ingezet voor de examens - ook voor oudere voertuigen. Wanneer de derde zitplaats in het nieuwe jaar niet op kenteken staat, wordt het voertuig niet toegelaten als examenvoertuig.

De invoering van de derde zitplaats op kenteken is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook belangrijk voor de veiligheid van een passagier die mee rijdt in de lesvrachtauto.