CBR zoekt onafhankelijk keurend oogartsen voor de herkeuringen, vorderingskeuringen en meer complexe oogheelkundige dossiers

Door: specialistenbeheer CBR

De meeste oogartsverwijzingen voor de beoordeling van de rijgeschiktheid zijn ongericht, dat betekend dat betrokkene zelf een oogarts in Nederland mag uitzoeken. In bepaalde situaties verwijst het CBR echter gericht naar een bepaalde oogarts of oogheelkundig centrum. Voor deze situaties heeft het CBR een bestand van oogartsen. Met name in de regio Zeeland, Noord-Brabant, het zuiden van Zuid Holland, Limburg, Friesland en rondom Apeldoorn is er een tekort aan oogartsen om naar te verwijzen.

Voor meer informatie of aanmelding voor deze keuringen kunt u een mail sturen aan rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl . U ontvangt dan van ons een informatiepakket. We verzoeken u in deze mail uw naam, contactgegevens en BIG registratienummer te vermelden.

Wat voor soort keuringen betreft het?

Er bestaan twee procedures voor de beoordeling van de rijgeschiktheid. De zogenaamde gezondheidsverklaringsprocedure (voorheen Eigen verklaring) en de vorderingsprocedure.

Gezondheidsverklaringsprocedure

Bij de gezondheidsverklaringsprocedure dient een klant zelf een aanvraag in voor de beoordeling van de geschiktheid. Mocht er medisch iets zijn, vragen we hem om te zorgen voor een aantekening van een keurend arts die dit nader toelicht (aard en ernst van de aandoening). Op basis daarvan en de gemeten visus beslist de medisch adviseur van het CBR of er een specialistische keuring noodzakelijk is en verwijzen we de klant naar een specialist voor een beoordeling. Bij oogheelkundige keuringen betreft het meestal een ongerichte verwijzing, waarbij betrokkene zelf een oogarts uit mag zoeken. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

Wanneer betrokkene een negatief besluit over de geschiktheid ontvangt heeft hij de mogelijkheid om een herkeuring aan te vragen of in bezwaar te gaan. Bij de herkeuring wordt betrokkene verwezen naar een oogarts uit het bestand van het CBR. Ook bij meer ingewikkelde dossier, bijvoorbeeld bij zeldzame aandoeningen is het goed om betrokkene te kunnen verwijzen naar een oogarts die van die voldoende expertise bezit over de desbetreffende aandoening. Deze speciale aandachtsgebieden willen we ook graag beter in beeld brengen binnen ons bestand van oogartsen.

Vorderingsprocedure

Bij de vorderingsprocedure heeft het CBR een melding van derden, meestal de politie, ontvangen waaruit een vermoeden van ongeschiktheid blijkt. Naar aanleiding van deze melding leggen we een verplicht onderzoek op, waarbij we de klant naar een specialist verwijzen voor een beoordeling. Hierbij kan het zijn dat er nog geen medische gegevens aanwezig zijn en we aan u als specialist vragen om, indien van toepassing, een diagnose te stellen.

Afspraken bij het CBR ingeschreven specialisten voor onafhankelijke keuringen

In de beleidsregel aanwijzing keurend specialist voor het CBR staan de spelregels rondom inschrijvingen van specialisten voor onafhankelijke keuringen beschreven. Een van de dingen die daarin staat is dat er een introductietraining vereist is om keuringen te kunnen verrichten. Voor oogartsen is de training voor de gezondheidsverklaringsprocedure (voorheen Eigen verklaringsprocedure) gecombineerd met de training voor de vorderingsprocedure. Er is dus maar eén training noodzakelijk. Tijdens de training worden de procedures en het kader waarin de keuringen plaatsvinden nader toegelicht. De oogheelkundige expertise ligt bij u als oogarts en wordt bekend verondersteld.

feedback