CBR verwelkomt de Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid

CBR verwelkomt de Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid

Bestuursvoorzitter Jos Vaessen en Ruud Rutten, voorzitter van de Raad van Toezicht van de nieuwe Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid (KRV) hebben op uitnodiging van Alexander Pechtold en Jan Jurgen Huizing een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor in Rijswijk. Tijdens de kennismaking heeft KRV de statuten van de Koepel overhandigd en zijn de speerpunten van hun achterban uitvoerig besproken. Beide partijen hebben afgesproken om elkaar met regelmaat bij te praten over ontwikkelingen in de branche.

Algemeen directeur Alexander Pechtold: “We zijn zeer verheugd dat elf partijen, die actief zijn voor en in de branche de handen ineen hebben geslagen en hun vertrouwen hebben uitgesproken in de nieuwe koepelorganisatie onder het voorzitterschap van de heer Jos Vaessen en RvT voorzitter Ruud Rutten. We hopen dat zich de komende tijd spoedig nieuwe partijen zullen aansluiten bij de KRV en zullen dat vanuit CBR aanmoedigen. Een brede vertegenwoordiging van de branche is van groot belang om de gewenste kwaliteitsomslag voor elkaar te krijgen.”

KRV-voorzitter Jos Vaessen: “Het doel van de Koepel is om de verkeersveiligheid te ondersteunen door het behartigen van de belangen van rijscholen, WRM-opleidingsinstituten en uitgevers van verkeersleermiddelen. Om dit voor elkaar te krijgen is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk die door de verschillende disciplines die actief zijn binnen de rijschoolbranche, zoals de rijscholen, de opleidingsinstituten en de uitgevers van de verkeersleermiddelen ondersteund en gedragen wordt. Het gesprek dat we met het CBR hebben gevoerd en nog structureel zullen gaan voeren draagt daar zeer aan bij.”

Op de foto: v.l.n.r. Alexander Pechtold, Ruud Rutten, Jos Vaessen, Jan Jurgen Huizing

    feedback