CBR verwacht stijging reserveringstermijn autopraktijkexamens

CBR verwacht stijging reserveringstermijn autopraktijkexamens

Het CBR verwacht dat de reserveringstermijn voor praktijkexamens van de auto tot de zomer nog gaat oplopen, terwijl de wachttijden voor theorie-examens, examens voor beroepsvervoer en logistiek en de geschiktheidsbeoordeling helemaal op orde zijn. Dat komt onder andere door uitval van examinatoren en kandidaten als gevolg van corona.

Net zoals andere sectoren zoals bijvoorbeeld de wachtlijsten bij ziekenhuizen, de wachttijd bij zwemlessen of de levering van auto’s of meubels heeft het CBR daar last van. Ook de krappe arbeidsmarkt voor nieuwe collega’s speelt mee. De komende tijd zetten we dan ook volop in op werving van nieuwe examinatoren en het terugdringen van het verzuim.

Alexander Pechtold, directeur CBR: “In het eerste coronajaar 2020 lag de examendienstverlening een paar maanden stil, maar brachten we de beoordeling bij de medische rijgeschiktheid op orde. De wachttijd nam af tot gemiddeld 2 weken, ruim onder de norm van 4 weken. Na de eerste lockdown lukte het om een deel van de gemiste examens in te halen. Maar na de tweede lockdown was een deltaplan nodig om de reserveringstermijnen beheersbaar te houden. Dit betrof met name het verhogen van het aantal examenplekken door overwerk en het aantrekken van extra examinatoren. Daarnaast stimuleerden we rijscholen hun slagingspercentage te verhogen, waardoor er minder herexamens nodig zijn.”

Extra plekken

In 2021 waren de reserveringstermijnen hoog, maar lager dan we hadden verwacht. Eind 2021 zagen we echter een omslag. Door de Omikron variant namen het aantal besmettingen heel hard toe, met veel uitval van examinatoren tot gevolg. Daarnaast ging het werven en opleiden van examinatoren minder voortvarend dan gedacht. Het CBR zet alle zeilen bij om zoveel mogelijk extra examenplekken te krijgen. Zo blijven we overwerken. We detacheren collega’s uit rustigere plaatsen naar de grote steden in de Randstad. We zijn extra open op feestdagen zoals Bevrijdingsdag. En een aantal examinatoren blijft doorwerken na hun pensionering.

“Maar we blijven vooral inzetten op het terug dringen van het verzuim en volop werven van nieuwe collega’s.”, zegt Jan Jurgen Huizing, directeur bedrijfsvoering van het CBR, “Dit laatste is, net zoals voor een groot aantal organisaties in het land, een behoorlijke uitdaging in de huidige arbeidsmarkt en verloopt moeizamer dan gedacht. Het CBR verwacht dat de reserveringstermijn voor het autopraktijkexamen mede hierdoor tot in 2023 onder druk blijft staan. Zeker ook omdat er nog steeds dagen zijn dat 10% van de kandidaten het examen op de dag zelf afzegt of niet komt door corona.”

Advies aan klanten

Met het stijgen van de reserveringstermijnen komen ook de noodmaatregelen in beeld, die in het deltaplan uit maart 2021 zijn voorgesteld als de reserveringstermijnen teveel toenemen. Dit betreft het tijdelijk stopzetten van de tussentijdse toets en het faalangstexamen en het tijdelijk ophogen van de examenleeftijd van 17 naar 18 jaar. Het CBR gaat hierover in gesprek met de rijschoolbranche en het ministerie van IenW.

Onze klanten adviseren we examens tijdig in te plannen en in goed overleg met de opleider een juiste inschatting te maken wanneer zij examengereed zijn. Daarnaast probeert het CBR de termijnen voor de herexamens zo laag mogelijk te houden. Zakt een kandidaat, dan kan deze binnen een redelijke termijn herexamen doen.

CBR bouwt aan de toekomst

Ondertussen werken we op andere terreinen hard door. Zo is in 2021 de Strategische Koers CBR 2026 afgerond. We vervangen we de complete IT infrastructuur. De luchtbehandeling is vervangen in alle theorie-examencentra. We werken aan een groot aantal innovatieprojecten. We richten ons, samen met branche en ministerie, op het verder invulling geven aan het advies van Emile Roemer.