CBR past coronamaatregelen aan

CBR past coronamaatregelen aan

Gemeenten of veiligheidsregio’s kunnen aanvullende maatregelen nemen tegen verspreiding van het coronavirus. Vanzelfsprekend zal het CBR deze volgen. Tegelijkertijd scherpt het CBR een aantal maatregelen aan voor de veiligheid van onze bezoekers en medewerkers.

Pas terug uit een code-oranjegebied?

Dan geen examen, cursus, toets of rijtest Kandidaten, klanten en opleiders die pas (korter dan 10 dagen) terug zijn uit een gebied dat op het moment van verblijf code oranje had, verzoeken we met klem om niet naar het CBR te komen. Voor kandidaten die ons dat vooraf laten weten, stellen wij het examen uit. In het belang van ons allemaal hopen we het hen hiermee gemakkelijker te maken. Ook vragen we opleiders die korter dan twee weken terug zijn uit een gebied dat op het moment van verblijf code oranje had adrukkelijk om niet naar het CBR te komen. Helaas moeten we het examen of toets dan uitstellen.

Uiteraard geldt dit ook voor deelnemers aan een cursus van het CBR, ook hen vragen we met klem om niet naar het CBR te komen als zij onlangs in een code oranjegebied zijn geweest. Neem contact op met onze klantenservice om de cursus te verplaatsen.

Vanaf maandag vragen we iedere bezoeker van een CBR-locatie ook of hij onlangs in een code oranje gebied is geweest.

Per examenlocatie extra maatregelen

Als de omstandigheden aanleiding geven, treft het CBR per examenlocatie aanvullende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht dragen van een mondkapje in een examencentrum. Het spreekt voor zich dat daardoor niet op alle CBR-locaties dezelfde spelregels zullen gelden. Natuurlijk maken we de aanvullende maatregelen vooraf bekend.

Luchten van het voertuig

Goed luchten van het examenvoertuig helpt tegen verspreiding van het virus. Voor het examen wordt het voertuig ten minste 7 minuten gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het examenvoertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.

Annuleren van een examen

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, maakten we het de kandidaat en opleider zo gemakkelijk mogelijk om een examen in verband met corona uit te stellen. Maar de laatste tijd zien we een toename van het aantal annuleringen, zelfs voor een paar maanden vooruit. Dat is in deze drukke tijden niet wenselijk. Daarom scherpen we de afspraken aan. Alleen kandidaten zelf kunnen hun examen annuleren of verplaatsen als zij coronaklachten hebben of als zij pas in een gebied waren dat op dat moment was aangemerkt met code oranje. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor nemen examenkandidaten contact op met de klantenservice. Het CBR neemt vervolgens contact op met de rijschool voor verdere afstemming.

Meer over Corona

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback