CBR: maatregelen nodig voor beter gebruik capaciteit bij taxi

CBR: maatregelen nodig voor beter gebruik capaciteit bij taxi

Sinds corona is de vraag naar beroepsexamens flink gegroeid. Bij taxi zien we sinds dit jaar herstel en snelle groei in de vraag naar examens. Het verloop in de sector is groot en taxibedrijven zitten te springen om nieuwe chauffeurs.

Voor een doorsnee taxirit van de trein naar huis, maar ook voor georganiseerd vervoer zoals voor scholen, de buitenschoolse opvang en ouderen. Door het chauffeurstekort kunnen vervoersbedrijven soms niet meer aan hun contractuele vervoersverplichting voldoen. Zo komt het geregeld voor dat ritten voor het leerlingenvervoer niet meer uitgevoerd kunnen worden.

Werven en opleiden van nieuwe examinatoren

De grote vraag naar beroepsexamens, waaronder taxi, heeft invloed op de reserveringstermijnen van de praktijkexamens. Daarom is gekeken naar de benodigde examencapaciteit tot en met 2027 en nemen we in totaal 25 nieuwe examinatoren aan voor het afnemen van beroepsexamens. De eerste groep examinatoren is opgeleid en al aan het werk. De tweede groep heeft medio 2024 hun opleiding afgerond en voldoende werkervaring om beroepsexamens af te nemen. Voor de derde groep loopt de werving en selectie.

Maatregelen per 1 juni en 1 september

Daarnaast is er op korte termijn meer nodig om aan de stijgende vraag naar taxi-examens te kunnen voldoen. Een deel van de door opleiders ingekochte examens wordt nu namelijk niet gebruikt, dat is zonde. Ook komen kandidaten steeds vaker slecht voorbereid naar het examen. Kandidaten die slechter presteren zijn vooral kandidaten die op eigen gelegenheid examen doen, zonder opleider en opleiding. En hoe meer herexamens er nodig zijn, hoe langer het duurt voor kandidaten aan de beurt zijn.

Daarom neemt het CBR per 1 juni en per 1 september een aantal maatregelen. Hiermee verwachten we een positief effect op de reserveringstermijnen door beter voorbereide kandidaten op het praktijkexamen en beter gebruik van de beschikbare examenplekken.

Vanaf 1 juni:

  • Reserveren van praktijkexamens kan alleen nog via een opleider. Al gemaakte reserveringen door particulieren blijven gewoon staan.
  • Na de tweede keer zakken voor een praktijkexamen kan een kandidaat op zijn vroegst na 5 weken opnieuw praktijkexamen doen. Dit geldt voor elk volgende praktijkexamen waarvoor de kandidaat zakt. Na een afgebroken examen door verkeersonveilig gedrag kan de kandidaat op zijn vroegst na 10 weken opnieuw examen doen. We adviseren de kandidaat om deze periode te gebruiken voor het (opnieuw) volgen van een opleiding tot taxichauffeur en het goed voorbereiden van het volgende examen.

Vanaf 1 september:

  • De verdeling van de beschikbare examenplekken en de regels rondom reserveren veranderen voor opleiders. Hierover zijn de opleiders ge√Įnformeerd.
  • Om praktijkexamen te mogen doen moet de kandidaat het theorie-examen gehaald hebben.

De maatregelen zijn besproken met de opleidersraad, klankbordgroep Taxi en de sector.

feedback