CBR informeert ministerie over aanbevelingen branche

De rijschoolbrancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB hebben afgelopen jaar aan de minister van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) aanbevelingen gedaan om de rijschoolbranche te professionaliseren.

Een aantal aanbevelingen hebben de brancheorganisaties aan het CBR toebedeeld. Het CBR heeft het ministerie een terugkoppeling gegeven over onder andere het voorgestelde opleidingssysteem dat is gebaseerd op het 7-stappenplan. De algemene denkrichting van dit plan onderschrijven wij. Onze rijexamenkandidaten verdienen een gedegen opleiding, die ze goed voorbereidt op het halen van het rijbewijs, als basis voor een veilige verkeersdeelname. Voor de uitwerking moet er een aantal cruciale vraagstukken beantwoord worden, die niet binnen de bevoegdheid van het CBR liggen. Vanuit onze missie ‘Veilig thuiskomen’ pleiten we daarnaast voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen (regulering van) opleidingen en rijscholen en de verkeersveiligheid.