CBR in gesprek over autisme en hart- en vaatziekten

CBR in gesprek over autisme en hart- en vaatziekten

Om de voorlichting over rijden met een aandoening te verbeteren spreekt CBR met burgers en zorgverleners.

Donderdag 3 september organiseerde het CBR twee focusgroepen. Eén met mensen met autisme en één met mensen met hart- en vaatziekten. Het doel? Erachter komen wat zij weten over de gevolgen van hun aandoening op het rijden, hoe ze de voorlichting hierover ervaren, en wat hierin beter kan. Zodat wij de communicatie hierop kunnen afstemmen.

De gesprekken gaven ons nuttige informatie voor het verbeteren van onze informatie over rijden met autisme en hart- en vaatziekten. Ook kan CBR duidelijker uitleggen wat de risico’s zijn van bijvoorbeeld autisme in het verkeer. Binnenkort spreken we met zorgverleners van mensen met autisme en hart- en vaatziekten, ook weer bedoeld om de voorlichting te verbeteren. Eind dit jaar is de webinformatie over autisme, hart- en vaatziekten en andere aandoeningen vernieuwd, voor 2021 staan o.a. rijden met oogaandoeningen en medicijnen op de verbeterplanning.

CBR verbetert communicatie over medische aandoeningen sinds 2018 Het CBR wil mensen met een medische aandoening op een goede manier informeren en adviseren over autorijden. Zodat zij zelf de juiste keuzes kunnen maken in het nemen van eigen verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld bij het melden van hun aandoening bij het CBR. We besteden veel aandacht aan verbeteren van de informatie voor burgers en zorgverleners. De voorlichting over diabetes, epilepsie, ADHD/ADD en dementie hebben we inmiddels verbeterd.

feedback