CBR doet extra systeemcontroles

Het CBR werkt tot eind 2016 aan een verbeterprogramma om het beoordelingsproces van de geschiktheid van bestuurders en ICT-systemen te verbeteren. Daarom voeren we in deze periode extra systeemcontroles uit en schonen we databestanden op. Fouten die we hierbij aantreffen herstellen we.

Uit een recente controle blijkt dat door een systeemfout 26 bestuurders een verkeerd rijbewijs ontvingen. Bij het vernieuwen van hun rijbewijs kregen zij een andere categorie of termijn dan het CBR per brief aan hen liet weten. De betrokken rijbewijsbezitters zijn persoonlijk geïnformeerd en vragen bij de gemeente een nieuw rijbewijs aan. Het bleek veelal om ouderen te gaan die geen gebruik maakten van de onterechte categorie.