CBR brengt privacyverklaring in lijn met nieuwe privacyregels

CBR brengt privacyverklaring in lijn met nieuwe privacyregels

Het CBR gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens die het van klanten en opleiders vastlegt. We houden ons daarbij aan de eisen die de wet stelt.

Sinds 25 mei 2018 gelden nieuwe privacyregels. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties in Europa moeten aan deze nieuwe regels voldoen. Het CBR heeft de nieuwe privacyregels in zijn dienstverlening verwerkt.

In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens CBR vastlegt, waarom we dit doen en hoe lang we de gegevens bewaren. Ook geeft de privacyverklaring aan welke rechten betrokkenen hebben om gegevens in te zien en aan te passen.