CBR adviseert prestatieladder niet in te voeren

CBR adviseert prestatieladder niet in te voeren

Het CBR gaat op zoek naar andere manieren om te stimuleren dat rijscholen hun opleidingen verbeteren, zodat meer kandidaten in een keer slagen voor het praktijkexamen. Begin vorig jaar heeft het CBR, in afstemming met branchepartijen, aan het ministerie van IenW een voorstel gedaan voor het invoeren van een zogenaamde prestatieladder voor rijscholen.

Met de prestatieladder zouden goed presterende rijscholen voordelen krijgen en rijscholen met een laag slagingspercentage aangespoord worden hun rijopleiding te verbeteren.

Het ministerie heeft vervolgens aan het CBR gevraagd te toetsen of een dergelijke prestatieladder ook uitvoerbaar is. De conclusies van het CBR zijn dat uitvoering te ingewikkeld wordt, dat niet kan worden uitgesloten dat rijscholen zich aan de prestatieladder kunnen onttrekken en dat de uitvoering te kostbaar wordt. Het ministerie heeft het advies van het CBR om de prestatieladder niet in te voeren overgenomen en vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd.

Branche buigt zich ook over verbetervoorstellen


De brancheorganisaties waren positief over het plan om onder de maat presterende rijscholen aan te pakken. Ook het CBR blijft deze noodzaak onverminderd zien. Daarom gaat het CBR, in overleg met de brancheorganisaties, op zoek naar alternatieven om rijscholen te stimuleren een hogere kwaliteit te leveren. De Koepel Rijopleiding en Verkeersveiligheid (KRV) heeft inmiddels aangegeven met de aangesloten brancheverenigingen te overleggen en met voorstellen te komen om dit te bereiken. Het slagingspercentage zegt niet alles over de kwaliteit van een rijopleider. Wel is er binnen de branche brede overeenstemming dat zeer lage percentages aantonen dat er met de kwaliteit iets aan de hand is.

Slechts de helft slaagt in één keer


Op dit moment slaagt slechts de helft van de kandidaten bij het eerste examen voor het B-rijbewijs. Bijna 600 rijscholen hebben een slagingspercentage lager dan 30 procent. Ieder jaar worden er rond de 3000 examens afgebroken, omdat de kandidaat een gevaar is voor zichzelf, de examinator en het overige verkeer. Kandidaten die niet in een keer slagen, lopen tegen hogere kosten aan door extra rijlessen en een herexamen. Deze kosten kunnen aanzienlijk oplopen wanneer een kandidaat ook een tweede keer zakt. De commissie Roemer schreef in een adviesrapport over de rijschoolbranche dat het slagingspercentage al jaren veel te laag is en de rijopleiding flink moet verbeteren.

Positieve maatregelen


Het CBR zet het liefst in op positieve maatregelen. Bijvoorbeeld het belonen van goed presterende rijscholen door hen ruimere reserveringsmogelijkheden te bieden voor praktijkexamens. Dergelijke maatregelen zijn erop gericht rijscholen te stimuleren tot betere prestaties en daarmee hogere slagingspercentages te realiseren Het CBR verwacht dat klanten in hun keuze voor een rijschool steeds vaker rekening gaan houden met een slagingspercentage van een rijschool. En dat rijscholen hun klanten nadrukkelijker adviseren pas op examen te gaan als zij er daadwerkelijk klaar voor zijn.

feedback