Brieven

Brieven

Tussen 24 januari en 14 maart jl. heeft ca. een vijfde deel van onze klanten die in het proces zitten om een verklaring van rijgeschiktheid aan te vragen geen besluitbrief ontvangen.

De brieven werden abusievelijk niet verzonden. Ca. 70% van de betreffende klanten is de afgelopen weken al via de klantenservice ge√Įnformeerd over het genomen besluit en heeft het rijbewijs opgehaald. CBR heeft alle klanten de besluitbrief alsnog gestuurd.

CBR heeft maatregelen genomen om de kwaliteitscontrole op het brievenproces structureel te verbeteren.

feedback