Brief bij afwijking verblijfspas theorie-examenkandidaat

Voor elk examen moet het CBR de identiteit van de kandidaat vaststellen. Hiervoor wordt bekeken of de gegevens op zijn identiteitsbewijs overeenkomen met de gegevens van zijn woongemeente in de Basisregistratie personen (BRP). Met name bij een verblijfspas (met verblijfstitel Immigratie- en Naturalisatiedienst IND) wijken de daarop vermelde gegevens soms af van de gegevens die in de BRP staan. Hierbij gaat het vaak om geboortedatum, geboorteplaats en naam.

Als de theoriemedewerker van het CBR niet overtuigd is van de identiteit van de kandidaat, wordt deze niet toegelaten tot het examen. Als die overtuiging er (na controle persoonsgegevens) wel is, kan de kandidaat theorie-examen doen. In dat geval krijgt hij vanaf 1 januari 2017 wel een brief mee dat hij voor deelname aan het praktijkexamen een nieuwe verblijfspas moet aanvragen bij de IND. De gegevens op die nieuwe pas moeten bij het praktijkexamen overeenkomen met de gegevens in de BRP.

Op het voorgaande geldt één uitzondering en wel met betrekking tot de geboortedatum. Deze kan afwijken als die op het moment van registratie bij de IND niet bekend was. Op de pas zie je dan vaak 01/07/YYYY. Omdat BRP geen onbekende datum mag overnemen, staat daar echter 00/00/YYYY. Dit geldt voor 70.000 statushouders die vóór 2015 geregistreerd zijn. Deze afwijking kan niet altijd worden gerepareerd door uitgifte van een nieuwe verblijfspas. In dit geval wordt de kandidaat gewoon toegelaten tot het theorie-examen en het praktijkexamen.

feedback