Beoordeling rijgeschiktheid met rijsimulator

Door: specialistenbeheer CBR

Bij de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft het CBR de mogelijkheid om betrokkene te verwijzen naar de afdeling neuropsychologie in Groningen. Daar bevindt zich de enige leerstoel rijgeschiktheid die Nederland rijk is. De medisch adviseurs van het CBR kunnen naar Groningen verwijzen voor een volledig neuropsychologisch onderzoek, inclusief test in een rijsimulator. Dit gebeurt bij cognitieve stoornissen en voor een test in een rijsimulator bij het gebruik van klasse III antidepressiva.

Bij cognitieve stoornissen wordt er met name gebruik gemaakt van dit onderzoek in de herkeuringsprocedure. Wanneer betrokkene niet goed door de rijtesten van het CBR heen gekomen is en een herkeuring aanvraagt, hebben we de mogelijkheid om voor deze herkeuring naar Groningen te verwijzen.

Ook vragen mensen om een verwijzing voor dit onderzoek wanneer zij bij een Clinical Dementie Rate (CDR) van 0,5 in aanmerking willen komen voor een kortere geldigheid van 3 jaar in plaats van een kortere geldigheid van 1 ).(zie paragraaf 8.6 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000)

Medicatiegebruik wordt beoordeeld volgens hoofdstuk 10 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000. Bij deze beoordeling wordt er gebruik gemaakt van de indeling in categorieën. Op www.rijveiligmetmedicijnen.nl heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) in opdracht van het Ministerie deze indeling in categorieën gepubliceerd. Daar kunt u per medicijn terugvinden in welke categorie deze ingedeeld worden.

Over het algemeen is men bij het gebruik van categorie III medicatie ongeschikt voor het besturen van een motorvoertuig. Wanneer men echter categorie III antidepressiva, gedurende minimaal 36 maanden in dezelfde dosering gebruikt, kan men mogelijk geschikt verklaard worden. Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid is er dan een rijtest in een rijsimulator noodzakelijk (zie paragraaf 10.3 Regeling Eisen Geschiktheid 2000).

Bij deze test wordt er vanzelfsprekend ook bloedonderzoek verricht om te kijken of iemand het medicijn daadwerkelijk ook ingenomen heeft. Uit onderstaand overzichtje blijkt het aantal testen in een rijsimulator toe te nemen.

Beoordeling 2016 2017 2018 (tot half februari)
Medicatie 5 17 7
Cognitieve stoornissen 6 19 6
Totaal 11 36 13

Wanneer u meer wilt weten: aan de Rijksuniversiteit Groningen vindt meer onderzoek plaats naar rijgeschiktheid.

feedback