Beoordeling geschiktheid voor T-rijbewijs

Beoordeling geschiktheid voor T-rijbewijs

Op 1 juli 2015 wordt in Nederland het T-rijbewijs ingevoerd. Artsen en specialisten kunnen dan ook voor het T-rijbewijs door burgers benaderd worden voor een rijbewijskeuring. Voor onafhankelijk specialisten aan wie het CBR een oordeel over de geschiktheid vraagt, is het belangrijk om te weten dat het T-rijbewijs een groep 1 rijbewijs is. Hiervoor gelden dus de voor groep 1 beschreven eisen in de Regeling eisen geschiktheid 2000.

Gebruikt u voor het doorgeven van informatie aan het CBR de Hulpformulieren keurend artsen (voor het doorgeven van feitelijke informatie) en Rapportageformulieren specialisten (voor zowel behandelend als onafhankelijk specialisten). Deze formulieren geven ons, mits goed ingevuld, alle benodigde informatie. Dit voorkomt onnodige vertraging voor de burger.