Ambtenaar aan de deur als rijbewijs ongeldig is verklaard

Ambtenaar aan de deur als rijbewijs ongeldig is verklaard

Wordt het rijbewijs ongeldig verklaard? Dan krijgt de bestuurder vanaf 1 september -naast een aangetekende brief- ook persoonlijk een brief overhandigd van een ambtenaar van de Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD).

In de brief staat dat het rijbewijs ongeldig is, dat rijden niet meer mag, en dat men het rijbewijs moet inleveren. De bestuurder moet de brief zelf in ontvangst nemen en hiervoor tekenen.

Door deze nieuwe maatregel zijn we er zeker van dat bestuurders weten dat het rijbewijs ongeldig is verklaard. Blijft iemand toch rijden met het ongeldig verklaarde rijbewijs? Dan wordt het eenvoudiger om de bestuurder strafrechtelijk te vervolgen. Omdat de brief persoonlijk overhandigd is, kan bij de strafrechter bewezen worden dat de persoon op de hoogte was van de ongeldigverklaring. Er kan dan een hoge boete of gevangenisstaf worden opgelegd. Dit is belangrijk voor de verkeersveiligheid, want mensen die niet rijvaardig of rijgeschikt zijn, horen niet achter het stuur.
Deze maatregel start als proef en wordt in opdracht van het ministerie van IenW ingevoerd.

Jaarlijks worden meer dan 10.000 rijbewijzen ongeldig verklaard. Daarvan werden in 2021 4.240 rijbewijzen niet ingeleverd (RDW). Cijfers van de politie laten zien dat in 2021 4.817 bestuurders zijn staande gehouden die reden met een ongeldig verklaard rijbewijs. Momenteel ontvangen bestuurders waarvan het rijbewijs ongeldig is verklaard een brief per reguliere post en een aangetekende brief. In de brief staat o.a. de melding dat het rijbewijs moet worden opgestuurd naar het CBR.

Meer informatie:

Mijn rijbewijs is ingevorderd, wat nu?

    feedback