Alle beroepschauffeurs in snel digitaal proces

Alle beroepschauffeurs in snel digitaal proces

Vanaf deze week behandelt het CBR alle nieuwe gezondheidsverklaringen van (aankomende) beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces. Daardoor krijgen deze chauffeurs sneller duidelijkheid over hun rijbewijs.

Met de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring door een bedrijfsarts of arbo-arts, beoordeelt het CBR elke vijf jaar de gezondheid van houders van een groot rijbewijs. Als aanvullend ook een beoordeling van een medisch specialist nodig is, kan dit normaal gesproken vier maanden duren. Met het nieuwe, digitale proces verwacht CBR de doorlooptijd van het gehele proces met enkele weken te verkorten.

Al ca. 60% van de beroepschauffeurs verstuurt nu de gezondheidsverklaring digitaal via de website MijnCBR. De bedrijfsarts kan vanaf deze week voor iedere chauffeur het benodigde keuringsverslag direct digitaal, via Zorgdomein, naar het CBR sturen. Als er geen medische belemmeringen zijn, hoort de chauffeur in veel gevallen binnen enkele dagen het besluit van het CBR. Hiermee is de hele keten digitaal: van de verklaring van de klant, verwijzing naar een arts, terugkoppeling van de keuringsarts tot en met het besluit van het CBR. De papieren route blijft mogelijk maar digitaal gaat sneller, alleen al omdat invulfouten op de formulieren direct zichtbaar zijn en er geen post heen en weer gestuurd hoeft te worden.

Vernieuwing dit jaar afgerond

De komende maanden gaat het CBR steeds meer klanten helpen in het nieuwe digitale proces. En automatiseringsmogelijkheden van het systeem worden stapsgewijs uitgebreid. Mensen met een oogaandoeningen of diabetes worden nu al volledig automatisch doorverwezen naar de medisch specialist en krijgen automatisch het besluit op hun digitale deurmat. Het CBR verwacht in de loop van 2019 de vernieuwing helemaal doorgevoerd te hebben.

2018

Ongeveer 60.000 mensen met het C- en D-rijbewijs vernieuwden vorig jaar het rijbewijs. Er kwamen daarnaast ca. 20.000 nieuwe groot-rijbewijsbezitters bij. Juist omdat het rijbewijs voor beroepschauffeurs zo belangrijk is, krijgen zij voorrang. In 2018 kreeg ruim 98% van de mensen met een groot rijbewijs (CDE) binnen de vier maanden duidelijkheid, 99% binnen vijf maanden.

Desondanks duurde het in 2018 bij een kleine 2% van de mensen met een groot rijbewijs (dit zijn niet allemaal beroepschauffeurs) langer dan 4 maanden. Het CBR betreurt dit. Chauffeurs die zich melden omdat hierdoor hun rijbewijs op korte termijn dreigt te verlopen, worden met spoed geholpen.

Daarvoor is er dit contactformulier [verlopen].

feedback