Advies: Herziening rijgeschiktheid bij psychose

Advies: Herziening rijgeschiktheid bij psychose

Op 16 april heeft de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie (NVvP) de adviesnota en haalbaarheidstoets afgerond rondom het thema rijgeschiktheid bij psychose.

Dit advies wordt aangeboden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De minister legt dergelijke adviezen doorgaans voor aan de Gezondheidsraad.

In het advies wordt voorgesteld te komen tot een meer gepersonaliseerde afweging van de rijgeschiktheid van een persoon met een psychotische stoornis, door de persoon ook te beoordelen op:

  • cognitief en psychomotorisch functioneren;
  • stabiliteit van het functioneren;
  • gezondheidsvaardigheden;
  • ziekte-inzicht.

Het initiatief tot het aangepaste advies is van het Netwerk Vroege Psychose. Wijzigingen in de beoordeling van de rijgeschiktheid worden door het CBR pas doorgevoerd wanneer het ministerie het besluit neemt om de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 aan te passen. Het CBR is uitvoerder van deze regeling.

feedback