ADAS-autodrop voor geslaagde B-kandidaten

ADAS-autodrop voor geslaagde B-kandidaten

Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt de komende tijd van de CBR-examinator een zakje ADAS-autodrop.

Hierop staat een link naar een game op https://slimonderweg.nl/. Daarmee leer je op een speelse manier welke rijhulpsystemen er zijn in een auto en hoe je die op een veilige manier gebruikt. Bovendien kun je leuke prijzen winnen.

Het CBR vindt het belangrijk dat ADAS (Advanced Drivers Assistance Systems) veilig en verantwoord gebruikt worden. En dat start bij de beginnende bestuurder, de examenkandidaat. Daarom heeft het CBR zich aangesloten bij de ADAS-alliantie, een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De ADAS-alliantie wil zich inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 % te verhogen. ADAS helpen immers de mens achter het stuur. En kunnen positief bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorwaarde is wel dat de mens goed met de ondersteunende systemen om kan gaan. Een grotere uniformiteit in deze systemen helpt daarbij.

Om het gebruik van ADAS tijdens het rijexamen een grotere rol te kunnen geven, doet het CBR samen met TU Delft en andere partijen onderzoek naar veilig en verantwoord gebruik van ADAS. Ook werkt het mee aan een goede voorlichting hierover. Zoals met behulp van de zakjes autodrop.