Aanvulling door de keurend arts

Voor het laten plaatsen van een aantekening op de Eigen verklaring of het laten invullen van een Geneeskundig verslag gaat de aanvrager naar een keurend arts. De aanvrager zoekt hiervoor zonder tussenkomst van het CBR zelf een arts uit. Het komt geregeld voor dat de informatie van de arts onvoldoende is voor het CBR om een besluit over het vervolg te nemen. Het CBR verzoekt in dit geval de aanvrager om de ontbrekende informatie te laten aanvullen door de arts. De aanvrager neemt hierover zelf contact op met u als arts. Omdat het aanvullen van ontbrekende informatie het proces voor de aanvrager onnodig vertraagt, hebben wij hulpformulieren voor keurend artsen op de website geplaatst. Deze formulieren geven ons, mits goed ingevuld, alle benodigde informatie. Hierdoor kunnen wij de aanvraag direct in behandeling nemen en beoordelen. Dit levert alle partijen tijdswinst op.

feedback