Aanpassing rijbewijscategorie 1 bij een onbehandeld AAA en TAA (aneurysma)

Aanpassing rijbewijscategorie 1 bij een onbehandeld AAA en TAA (aneurysma)

Wijziging paragraaf 6.8

Op advies van de Gezondheidsraad worden ook de eisen voor het groep 1 rijbewijs, bij een onbehandeld Thoracale aorta aneurysma (TAA) en abdominale aorta aneurysma (AAA) aangepast. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een AAA of TAA van kleiner dan 4 centimeter en tussen een AAA of TAA 4 tot 7 centimeter. Indien de diameter kleiner is dan 4 centimeter hoeft betrokkene niet meer door een specialist gekeurd te worden. Zij kunnen op basis van aantekening van een keurend arts geschikt verklaard voor een termijn van maximaal vijf jaar. Deze wijziging geldt vanaf 17 april 2021.