Toename aantal medische beoordelingen en vernieuwing CBR zorgen voor vertraging

Toename aantal medische beoordelingen en vernieuwing CBR zorgen voor vertraging

2018 is een druk jaar voor het CBR. Zoals we al eerder lieten weten ondervinden mensen die een medische beoordeling nodig hebben momenteel hinder van langere doorlooptijden, soms tot wel 6 maanden of langer. Hierdoor is het ook bij de klantenservice ongewoon druk.

Het aantal Gezondheidsverklaringen stijgt dit jaar naar circa 650.000, zo’n 8 procent meer dan in 2017. De stijging van het aantal rijexamens en de groei van het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer zijn hier debet aan. Daarnaast voert het CBR een vernieuwing door, die nodig is om mensen in de toekomst sneller duidelijkheid te kunnen geven. Tegelijk heeft dit de vertraging versterkt. De overgrote meerderheid van de aanvragers (95,5 procent) heeft meteen of ruim op tijd bericht over hun geschiktheid om te mogen rijden, maar in 4,5 procent van de aanvragers duurt dit langer.

Aanpak Klantenservice

We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen in de knel komen met de geldigheid van hun rijbewijs, of vertraging oplopen bij het rijexamen. We volgen hierbij twee sporen: we breiden de bezettting bij de klantenservice verder uit. Deze capaciteit is gestegen van 80 mensen in januari 2018 naar 130 begin 2019. De wachttijden bij de telefoon zijn echter nog steeds 30 minuten tot een uur of langer bij vragen over de Gezondheidsverklaring. We raden daarom iedereen aan die er niet doorkomt om een contactformulier in te dienen. En dat gebeurt massaal. Alle CBR-collega’s van andere afdelingen met de juiste kennis bieden daarom tijdelijk hulp om alle klantvragen snel te beantwoorden. Alles is er op gericht de wachttijd bij de klantenservice zo snel mogelijk te halveren.

Minder wachtenden medisch

Door gerichte acties (o.a. overwerk en werven nieuwe artsen) bij de medische afdeling is het aantal wachtenden medio december met dertig procent gedaald ten opzichte van begin november. En we zien dit aantal wekelijks kleiner worden. Het aantal dossiers waarbij wij onze reactietermijn van 4 weken overschrijden, is daarbij met 27 procent gedaald. Desondanks kan het nog steeds langer dan 4 maanden duren tot je duidelijkheid hebt. We adviseren iedereen die een Gezondheidsverklaring op moet sturen naar het CBR, om dat digitaal te doen via de website Mijn CBR. Sinds begin dit jaar werkt het nieuwe systeem. Al 383.000 mensen kregen in het gedigitaliseerde proces een besluit over hun geschiktheid. Sinds 18 oktober kunnen we in het nieuwe systeem in steeds meer situaties (voor beroepschauffeurs, 75-plussers, bij diabetes, oogaandoeningen, chronische nierschade, inwendige ziekten en ICD-dragers) automatisch verwijzen. Dat betekent dat je binnen een paar dagen na het versturen van de Gezondheidsverklaring de verwijzing naar de relevante arts(en) krijgt. Sinds november is voor beroepschauffeurs de informatie-uitwisseling met bedrijfs- en Arbo-artsen digitaal mogelijk via ZorgDomein. Veel artsen zijn daar al bij aangesloten. Daarmee kunnen wij binnen een paar dagen een besluit nemen, inclusief keuring door de bedrijfsarts.

Verder in CBR Focus december 2018

2018 is een druk jaar voor het CBR. Zoals we al eerder lieten weten ondervinden mensen die een medische beoordeling nodig hebben momenteel hinder van langere doorlooptijden, soms tot wel 6 maanden of langer. Hierdoor is het ook bij de klantenservice ongewoon druk.
Op 5 december is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 'Veilig van deur naar deur' naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.
Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen een langere wachttijd.
Het CBR verlengt de proef waarbij kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond kunnen doen. We zien dat de proef voorziet in een behoefte van onze klanten en daarom verlengen we de proef tot eind februari 2019.
CBR zet een nieuwe stap om de kwaliteit van de nascholing voor beroepschauffeurs te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Bij de huidige minimumeisen is onvoldoende duidelijk welk niveau bereikt moet worden.
De praktijkexamens van het CBR staan als een huis. Intussen verandert de wereld om ons heen.
CCV denkt mee over de invulling van een vervolgpilot op een proef ontheffing C(1) voor bepaalde elektrische voertuigen.
Vanaf 1 januari 2020 gaat het CBR examens voor de recreatievaart afnemen. Het gaat hierbij om het klein vaarbewijs I en II en het groot pleziervaartbewijs II.

feedback