Tarieven CBR 2019

  Tarieven CBR 2019

De tarieven van het CBR voor 2019 zijn bekend. Het praktijkexamen voor de personenauto kost in 2019 108 euro (+6 euro), de Gezondheidsverklaring 37,80 euro (+3 euro) en de theorie-examens 33 euro (+ 1,50 euro). De tarieven bij CCV stijgen gemiddeld met 2 procent. Bij vorderingen stijgen de tarieven gemiddeld met 4,1 procent.

De tarieven stijgen gemiddeld met 5 procent. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwe marktconforme cao, de stijging van de pensioenpremie, het toegenomen aantal nader te beoordelen gezondheidsverklaringen en de inflatiecorrectie. De tarieven voor 2019 vindt u hier.  

feedback