Meer medische beoordelingen en vernieuwing zorgen voor vertraging

  Meer medische beoordelingen en vernieuwing zorgen voor vertraging

Mensen die een medische beoordeling nodig hebben van het CBR kunnen momenteel hinder ondervinden van langere doorlooptijden.

De stijging in het aantal rijexamens en de groei van het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer zorgen voor een toename van het aantal medische beoordelingen. Daarnaast voert het CBR een vernieuwing door, die de vertraging op dit moment versterkt.

Op tijd

Het aantal gezondheidsverklaringen stijgt dit jaar naar circa 650.000, zo’n 8% meer dan in 2017. Door de aanhoudende economische groei doen steeds meer mensen rijexamen. Ook het aantal ouderen dat deelneemt aan het verkeer blijft toenemen. Gelukkig krijgt de overgrote meerderheid van de aanvragers (95,5%) meteen of ruim op tijd bericht over hun geschiktheid om te mogen rijden. Door de stijging in het aantal gezondheidsverklaringen dat het CBR moet verwerken kan de doorlooptijd helaas soms oplopen tot wel 6 maanden, waar CBR streeft naar maximaal 4 maanden. Gevolg is dat mensen ook veel langer moeten wachten als ze ons bellen met vragen over hun verklaring. Op 14 november is de Tweede Kamer geïnformeerd over de problematiek die we ervaren, maar vooral over de maatregelen die we nemen om deze te verminderen.

Verbetering online dienstverlening

Naast de genoemde oorzaken voor de langere doorlooptijden werkt het CBR aan de verbetering van de online dienstverlening. De verandering van systemen, andere manier van werken en de reorganisatie die hiermee samenhangen, is een andere reden voor de vertraging in afhandeling van het aantal gezondheidsverklaringen. Om dit in goede banen te leiden, heeft het CBR de afgelopen maanden haar capaciteit vergroot. De inzet van meer mensen heeft het probleem echter nog niet volledig opgelost. Naar verwachting verbetert de situatie begin volgend jaar. De vertraging zal dan minder worden en mensen zullen eerder worden geholpen. Het verwerkingsproces is dan volledig geautomatiseerd en de informatie-uitwisseling tussen CBR en artsen vindt dan steeds vaker digitaal plaats waardoor het proces versnelt.

Tijdige aanvraag

Mensen die momenteel op een medische beoordeling wachten, zijn door het CBR geïnformeerd over een mogelijke vertraging van hun aanvraag. Mensen die nog een medische beoordeling nodig hebben, wordt geadviseerd dit ten minste 4 maanden voor het verlopen van hun rijbewijs digitaal, via Mijn CBR, aan te vragen.

Rijexamens

Eerder hadden klanten van CBR ook te maken met oplopende reserveringstermijnen voor praktijkexamens. Deze zijn inmiddels aanzienlijk afgenomen. De gemiddelde termijn voor een praktijkexamen met auto bedraagt momenteel 5 weken. Het CBR verwacht dat de drukte in aantallen praktijkexamens nog zal aanhouden tot het najaar van 2019. Deze verwachting is onder andere gebaseerd op het historisch hoge aantal theorie-examens dat wordt afgenomen.

Tips: Als een medische beoordeling nodig is, stuur dan 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs de Gezondheidsverklaring digitaal naar CBR (via Mijn CBR). Maak snel de benodigde afspraken met de arts(en) en gebruik de CBR hulpformulieren. Via Mijn CBR kunt u zien wat we nog nodig hebben om een besluit te kunnen nemen. Heeft u een vraag over uw medische beoordeling: stel die via het contactformulier/ e-mail. U krijgt dan sneller antwoord, of u wordt teruggebeld.