CBR verkent mogelijkheden voor innovatie

  CBR verkent mogelijkheden voor innovatie

De praktijkexamens van het CBR staan als een huis. Intussen verandert de wereld om ons heen.

Cruise control, ADAS, zelfrijdende auto’s: de technologie in auto’s is aan een enorme opmars bezig. Ook buiten de auto biedt nieuwe technologie veel kansen. Die willen we niet laten liggen. Met de afdeling Research & Development en het Programma Innovatie speelt het CBR in op deze ontwikkelingen.
Het Programma Innovatie verkent relevante mogelijkheden en onderzoekt of deze in de toekomst van waarde kunnen zijn voor de strategische koers van het CBR. Denk aan data-driven examineren en de toepassing van virtual reality. Daarnaast werken we ook aan grotere projecten, zoals het software-examen van de zelfrijdende auto. Dat doen we vanuit Research & Development. Bij deze grote projecten werken we intensief samen met partners als universiteiten en kennisinstituten.

De combinatie mens en zelfrijdende auto

De zelfrijdende auto in absolute zin is er nog niet. Je moet gewoon kunnen autorijden én kennis hebben van (de software in) de zelfrijdende auto. Je moet vooralsnog dus meer kunnen. Wát precies onderzoekt momenteel de TU Delft. Per niveau van automatisering bekijken zij welke vaardigheden een bestuurder precies moet hebben om in een (deels) zelfrijdende auto te kunnen rijden. Het CBR is partner in dit project, genaamd ‘Meaningful Human Control.’

Data Driven Examineren

Examineren is een complexe menselijke taak. Kan technologie daarbij ondersteunen? Dat is het uitgangspunt van het experiment ‘Data Driven Examineren’. Een overzicht van de gereden snelheden, informatie over bumper kleven, cijfers over hoe hard je een bocht genomen hebt: het zijn objectieve ritgegevens die kunnen helpen bij de beoordeling van kandidaten en die de onderbouwing daarvan inzichtelijk kunnen maken. We experimenteren hiermee bij de training van nieuwe examinatoren. Het experiment is geslaagd als het prototype een zinvolle ondersteuning biedt aan docenten en de examinatoren in opleiding. Dat zou een opmaat kunnen vormen voor het gebruik van deze tool bij alle examens.

Wereldprimeur: de auto op examen

Samen met RDW, Rijkswaterstaat en RobotTUNER werkt het CBR aan het S-examen: het rijexamen voor de zelfrijdende auto. Hier legt dus niet de bestuurder, maar de software examen af. We starten daarbij met een simpel voertuig, dat een paar kilometer zelfstandig rijdt op een vaste route. Het voertuig krijgt alleen voor de gedefinieerde, af te leggen route het rijbewijs. Wanneer de examenmethodiek eenmaal ontwikkeld is, kunnen in een later stadium voertuigen in complexere situaties getoetst worden. Uit de data moet blijken of het voertuig zich goed gedraagt en zich aan de verkeersregels houdt. De provincie Groningen is de eerste aanvrager voor het software rijbewijs, voor de NAVYA Autonomous Shuttle bij het Ommelander Ziekenhuis in Groningen. Dit kan de eerste examinering van een zelfrijdend voertuig in Nederland –en waarschijnlijk zelfs wereldwijd zijn.

Verder in CBR Focus december 2018

2018 is een druk jaar voor het CBR. Zoals we al eerder lieten weten ondervinden mensen die een medische beoordeling nodig hebben momenteel hinder van langere doorlooptijden, soms tot wel 6 maanden of langer. Hierdoor is het ook bij de klantenservice ongewoon druk.
Op 5 december is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 - 'Veilig van deur naar deur' naar de Tweede Kamer gestuurd.
Het rijexamen B krijgt op 25 maart 2019 een update. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van een navigatiesysteem standaard wordt in het onderdeel ‘zelfstandig route rijden’ van het autopraktijkexamen. Hiermee sluit het CBR aan op de dagelijkse praktijk waarin de meeste Nederlanders navigatieapparatuur in hun auto hebben.
Kandidaten van wie het autopraktijkexamen wordt afgebroken vanwege verkeersgevaarlijk gedrag, krijgen een langere wachttijd.
Het CBR verlengt de proef waarbij kandidaten het theorie-examen voor de auto, motor en bromfiets ook in de avond kunnen doen. We zien dat de proef voorziet in een behoefte van onze klanten en daarom verlengen we de proef tot eind februari 2019.
CBR zet een nieuwe stap om de kwaliteit van de nascholing voor beroepschauffeurs te vergroten door de minimumeisen aan te scherpen. Bij de huidige minimumeisen is onvoldoende duidelijk welk niveau bereikt moet worden.
De praktijkexamens van het CBR staan als een huis. Intussen verandert de wereld om ons heen.
CCV denkt mee over de invulling van een vervolgpilot op een proef ontheffing C(1) voor bepaalde elektrische voertuigen.
Vanaf 1 januari 2020 gaat het CBR examens voor de recreatievaart afnemen. Het gaat hierbij om het klein vaarbewijs I en II en het groot pleziervaartbewijs II.

feedback