Meest gestelde vragen coronavirus

Geldigheid certificaten en uitslagen

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen zijn verlopen of dreigen te verlopen, zijn vanuit de overheid verlengd. Ook de geldigheid van rijbewijzen en code 95 is verlengd.

Hieronder vindt u alle informatie over de tijdelijke versoepelingen om de gevolgen van de lockdown op te vangen.

Geldigheid rijbewijzen

De einddatum op uw rijbewijs ligt:

 • tussen 1 februari t/m 31 mei 2020: uw rijbewijs was geldig t/m 30 juni 2021.
 • tussen 1 juni t/m 31 augustus 2020: uw rijbewijs nog 13 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
 • tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw rijbewijs is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.

Hier komt voor beroepschauffeurs bij:

 • een einddatum tussen 1 juli en 31 oktober 2021: het CDE-rijbewijs en/of de code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs.

Geldigheid code 95

De einddatum op uw rijbewijs van uw code 95 ligt:

 • tussen 1 februari t/m 31 mei 2020: uw code 95 was geldig t/m 30 juni 2021.
 • tussen 1 juni t/m 31 augustus 2020: uw code 95 nog 13 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.
 • tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: uw code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op uw rijbewijs.

Hier komt voor beroepschauffeurs bij:

 • een einddatum tussen 1 juli t/m 31 oktober 2021: het CDE-rijbewijs en/of de code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs.

Voor wie geldt deze tijdelijke versoepeling?

Dit geldt voor iedereen met een Europees rijbewijs. Ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar één of drie jaar geldig zijn. Wel vragen we aan iedereen om goed na te denken of het verstandig is om de weg op te gaan voordat de medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

Dit geldt ook voor rijbewijzen als toelatingseis voor praktijkexamens. U hoeft niet langs de gemeente of de RDW om deze nieuwe geldigheid te krijgen.

Geldigheid theorie-examens auto, motor, bromfiets en AVB

Voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets en het motorexamen voertuigbeheersing geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Geldigheid (deel)examens vrachtauto en bus (met code 95)

Voor examen- en toetsuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen, geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Dit geldt voor alle rijbewijscategorieën en deelexamens/toetsen voor vrachtauto en buschauffeurs voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid.

Kijk hier voor een overzicht van de examens.

Geldigheid nascholingscursussen

De geldigheid van een nascholingscursus is vijf jaar. Omdat de geldigheid van code 95 is verlengd, zorgen wij ervoor dat nascholingscursussen die u in het begin van uw nascholingscyclus heeft gevolgd, lang genoeg geldig blijven om mee tellen voor de verlenging van uw code 95. Kijk vóórdat u naar de gemeente gaat op mijncbr.nl of uw Verklaring van Nascholing klaar staat.

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders

Op 13 september 2021 gaat de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid in. Lees hier wat er wijzigt. Houd er bij het plannen van nascholingscursussen ná 13 september 2021 rekening mee dat er vanaf dan andere regels gelden en dat sommige nascholingscursussen dan mogelijk niet meetellen.

Opgeknipte cursussen voor nascholing code 95

Tijdens de lockdown konden geen klassikale nascholingscursussen gevolgd worden. Om chauffeurs de mogelijkheid te geven om opgeknipte cursussen of cursussen met e-learning toch af te ronden, is de geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, verlengd tot 13 september 2021.

Geldigheid examens taxi

Voor examenuitslagen taxi, die nog niet zijn omgezet naar chauffeurskaarten of een taxivergunning voor Amsterdam, geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Kijk hier voor een overzicht van de examens

Geldigheid examens directiechauffeur

Voor examenuitslagen directiechauffeur en certificaten D1 en D2 geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Geldigheid examens T-rijbewijs

Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Geldigheid certificaten gevaarlijke stoffen

De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd t/m 30 september 2021. Het examen en de opleiding / herhalingscursus moeten gevolgd worden voor 1 oktober 2021. Dit geldt voor de volgende certificaten met een verloopdatum vanaf 1 maart 2020 t/m 31 augustus 2021:

 • ADR Veiligheidsadviseur Wegvervoer
 • Veiligheidsadviseur Spoor
 • Veiligheidsadviseur Binnenvaart
 • ADN

Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten.
De publicaties in de Staatscourant vindt u hier:

VBGS

De geldigheid van de certificaten van Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS) wordt verlengd t/m 30 september 2021. Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring, geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
tussen 1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
tussen 1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021

Geldigheid certificaten binnenvaart

In onderstaand overzicht ziet u de nieuwe geldigheidsdata van examenuitslagen/certificaten die i.v.m. de lockdown zijn vervallen. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door ons uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc.

Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring geldt:

Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

Geldigheid toelatingsbewijzen luchtvaart

Op grond van de EU exemption (ILT-2020/59924) zijn, naar aanleiding van de maatregelen tegen Covid-19, een aantal geldigheidstermijnen uit Verordening (EU) 1178/2011 verlengd. Dit betreft de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) en de termijn voor het behalen van de theorie-examens (conform FCL.025 b)2)). De verlenging is steeds gekoppeld aan de geldigheidstermijn van de exemption. De exemption is op 31 juli 2021 afgelopen. De verlengingen worden medio september doorgevoerd.

Voor de verlenging van de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs geldt:

 • Wanneer u op 26 maart 2020 beschikte over een geldig toelatingsbewijs of tussen 27 maart t/m 30 november 2020 een toelatingsbewijs heeft ingediend: de geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt met 8 maanden verlengd.
 • Wanneer u op of tussen 1 december 2020 t/m 31 juli 2021 een aanvraag voor een toelatingsbewijs heeft ingediend of indient: de geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt verlengd met de periode tussen de datum van indienen t/m 31 juli 2021.

Voor de verlenging van de termijn voor het behalen van de theorie-examens geldt:

 • Wanneer u op 26 maart 2020 reeds gestart was of tussen 27 maart 2020 t/m 30 november 2020 gestart bent met het afleggen van uw theorie-examens: de termijn voor het behalen van uw theorie-examens (conform FCL.025 (b)(2)) wordt met 8 maanden verlengd.
 • Wanneer u op of tussen 1 december 2020 t/m 31 juli 2021 gestart bent of start met het afleggen van uw theorie-examens: de termijn voor het behalen van uw theorie-examens wordt verlengd met de periode vanaf de laatste dag van de maand waarop u gestart bent met uw theorie-examens t/m 31 juli 2021. Voorbeeld: de termijn voor het behalen van alle theorie-examens is 18 maanden, gerekend vanaf het eind van de kalendermaand waarin u voor het eerst deelnam aan een examen (conform FCL.025 (b)(2)). Als u op 20 juli 2020 bent gestart met uw theorie-examens dan loopt de termijn af op 31 januari 2022. Door de exemption wordt deze termijn verlengd met 8 maanden en loopt deze op 30 september 2022 af.

Wanneer u vragen heeft over een eventuele verlenging van de verklaring theorie, kunt u contact opnemen met KIWA.

  Meer informatie over de EU exemption (ILT-2020/59924)

  Geldigheid getuigschriften goederenvervoer vee- en pluimveetransport

  De getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport worden als geldig beschouwd t/m 31 juli 2021. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode van 16 maart 2020 t/m 31 juli 2021. Via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt een melding van de verlenging van de geldigheid gedaan bij het National contact point netwerk voor de transportverordening. Via die route kunnen chauffeurs die internationaal transporteren in het buitenland aantonen dat hun huidige getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport nog geldig zijn.

   Geldigheid ondernemersexamens

   Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma geldt:

   Einddatum geldigheid op examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
   1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
   1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
   1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
   1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
   1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
   1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
   1 september t/m 30 september 2021 t/m 31 maart 2022
   1 oktober t/m 31 oktober 2021 t/m 30 april 2022
   1 november t/m 30 november 2021 t/m 31 mei 2022
   1 december t/m 31 december 2021 t/m 30 juni 2022

   Kijk hier voor een overzicht van de examens

   ILT: meer informatie per deelmarkt

   De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Op de website van ILT staat per deelmarkt beschreven welke regelingen gelden.

   feedback