Meest gestelde vragen coronavirus

Geldigheid certificaten en uitslagen

Theorie-certificaten, rijbewijzen, code 95 en examenuitslagen langer geldig

De coulanceregeling om de gevolgen van de lockdown op te vangen is opnieuw verlengd. Dit betekent dat ook theoriecertificaten die vanaf 1 mei verlopen tot zeven maanden langer geldig blijven. Door de gevolgen van de lockdown sinds 15 december 2020 is de kans namelijk groot dat niet iedereen praktijkexamen kan doen voordat het theoriecertificaat verloopt.

Goed nieuws is er ook voor mensen van wie het rijbewijs of de code 95 is verlopen of verloopt. Door de nieuwe regeling kunnen mensen van wie het rijbewijs is verlopen of verloopt tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 tien maanden langer rijden binnen de Europese Unie. Ook de geldigheid van examenuitslagen zoals AVB wordt verlengd.

Lees hier het hele nieuwsbericht.

Ook overige uitslagen en certificaten zijn veelal verlengd. Bekijk hieronder wat de afspraken zijn per beroepsgroep.

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens voor rijbewijzen auto, motor en bromfiets

Voor uitslagen van het theorie-examen auto, motor, bromfiets en het motorexamen voertuigbeheersing geldt het volgende:

Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

Geldigheid (deel) examens, certificaten en passen professionals

Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt.

  Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen. Een overzicht van de verlengingsmogelijkheden per beroepsgroep staat hieronder beschreven.

  Geldigheid rijbewijzen als toelatingseis voor praktijkexamens

  Voor de geldigheid van Europese rijbewijzen geldt:

  Verloopdatum op het rijbewijs Nieuwe verloopdatum
  tussen 1 februari t/m 31 mei 2020 30 juni 2021
  tussen 1 juni 2020 t/m 31 augustus 2020 verloopdatum op het rijbewijs + 13 maanden
  tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021 verloopdatum op het rijbewijs + 10 maanden

  Dit geldt ook voor rijbewijzen als toelatingseis voor praktijkexamens. U hoeft niet langs de gemeente of de RDW om deze nieuwe geldigheid te krijgen.

  Vrachtauto (C) en Bus (D) rijbewijs (met code 95)

  Voor examen- en toetsuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen geldt:

  Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
  1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
  1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
  1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
  1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
  1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
  1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
  1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
  1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
  1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
  1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

  Deze coulance geldt voor alle rijbewijscategorieën en deelexamens/toetsen voor vrachtauto en buschauffeurs voor het verkrijgen van een verklaring van vakbekwaamheid.

  Kijk hier voor een overzicht van de examens.

  Geldigheid code 95

  Voor chauffeurs met code 95 geldt:

  Verloopdatum op het rijbewijs Nieuwe verloopdatum
  tussen 1 februari t/m 31 mei 2020 30 juni 2021
  tussen 1 juni 2020 t/m 31 augustus 2020 verloopdatum op het rijbewijs + 13 maanden
  tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021 verloopdatum op het rijbewijs + 10 maanden

  Er is een groot aantal chauffeurs dat een rijbewijs/code 95 heeft met een verloopdatum op 10 september 2021. Daarom wordt door het ministerie de haalbaarheid verkend van een aanvullende verlenging van de rijbewijzen/code 95 met een verloopdatum na 1 juli.

  Nascholingscursussen die verlopen

  De geldigheid van een nascholingscursus is vijf jaar. Omdat de geldigheid van code 95 wordt verlengd, zorgen wij ervoor dat nascholingscursussen die u in het begin van uw nascholingscyclus heeft gevolgd, lang genoeg geldig blijven om mee tellen voor de verlenging van uw code 95. Kijk vóórdat u naar de gemeente gaat op MijnCBR.nl of uw Verklaring van Nascholing klaar staat.

  Opgeknipte cursussen voor nascholing code 95

  Tijdens de lockdown kunnen géén klassikale nascholingscursussen gevolgd worden. Om chauffeurs de mogelijkheid te geven om opgeknipte cursussen of cursussen met e-learning toch af te ronden, is de geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, verlengd tot en met 1 juli 2021.

  Taxi

  Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar chauffeurskaarten of een taxivergunning voor Amsterdam geldt:

  Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
  1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
  1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
  1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
  1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
  1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
  1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
  1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
  1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
  1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
  1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

  Kijk hier voor een overzicht van de examens

  Directiechauffeur

  Voor examenuitslagen directiechauffeur geldt: Voor getuigschriften en certificaten D1 en D2 geldt:

  Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
  1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
  1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
  1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
  1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
  1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
  1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
  1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
  1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
  1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
  1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

  T-rijbewijs

  Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen geldt:

  Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
  1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
  1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
  1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
  1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
  1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
  1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
  1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
  1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
  1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
  1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

  Gevaarlijke stoffen

  De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd tot en met 30 september 2021. Het examen en de opleiding / herhalingscursus moeten gevolgd worden voor 1 oktober 2021. Dit geldt voor de volgende certificaten met een verloopdatum tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021:

  • ADR Veiligheidsadviseur Wegvervoer
  • Veiligheidsadviseur Spoor
  • Veiligheidsadviseur Binnenvaart
  • ADN

   Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten.

   De publicatie in de Staatscourant zal zo snel mogelijk plaatsvinden.

   VBGS

   De geldigheid van de certificaten van Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS) wordt verlengd tot en met 30 september 2021.

   Het volgende geldt voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring:

   • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 31 maart 2021.
   • Als de geldigheid is vervallen in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021, blijft de uitslag in ieder geval geldig tot en met 30 september 2021.

    Binnenvaart

    Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren, bleven geldig tot en met uiterlijk 22 september 2020. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door ons uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc.

    Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

    De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring.

    Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een diploma en/of verklaring geldt:

    Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
    1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
    1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
    1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
    1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
    1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
    1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
    1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
    1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
    1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
    1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

     Luchtvaart

     Op grond van de EU exemption (ILT-2020/59924) worden, naar aanleiding van de maatregelen tegen Covid-19, een aantal geldigheidstermijnen uit Verordening (EU) 1178/2011 verlengd. Dit betreft de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) en de termijn voor het behalen van de theorie-examens (conform FCL.025 b)2)). De verlenging is steeds gekoppeld aan de geldigheidstermijn van de exemption, deze loopt af op 31 maart 2021.

     Voor de verlenging van de geldigheidsduur van het toelatingsbewijs geldt het volgende:

     • Wanneer u op 26 maart 2020 of tussen 27 maart en 31 juli 2020 uw toelatingsbewijs heeft ingediend: de geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt verlengd met een termijn van 8 maanden;
     • Wanneer u tussen 31 juli 2020 en 31 maart 2021 een aanvraag voor een toelatingsbewijs heeft ingediend of indient: de geldigheidsduur van uw toelatingsbewijs (conform FCL.025 (a)(3)) wordt verlengd met de periode tussen de datum van indienen tot aan 31 maart 2021.

     Voor de verlenging van de termijn voor het behalen van de theorie-examens geldt het volgende:

     • Wanneer u op 26 maart 2020 reeds gestart was of tussen 27 maart 2020 en 31 juli 2020 gestart bent met het afleggen van uw theorie-examens: de termijn voor het behalen van uw theorie-examens (conform FCL.025 (b)(2)) wordt verlengd met een periode van 8 maanden.
     • Wanneer u tussen 31 juli 2020 en 31 maart 2021 gestart bent of start met het afleggen van uw theorie-examens: de termijn voor het behalen van uw theorie-examens wordt verlengd met de periode vanaf de laatste dag van de maand waarop u gestart bent met uw theorie-examens tot aan 31 maart 2021.

     Voorbeeld: de termijn voor het behalen van alle theorie-examens is 18 maanden, gerekend vanaf het eind van de kalendermaand waarin u voor het eerst deelnam aan een examen (conform FCL.025 (b)(2)). Als u op 20 juli 2020 bent gestart met uw theorie-examens dan loopt de termijn af op 31 januari 2022. Door de exemption wordt deze termijn verlengd met 8 maanden en loopt deze op 30 september 2022 af.

     De verlengingen worden medio februari 2021 doorgevoerd. Kandidaten worden hier per brief over geïnformeerd.

     Wanneer u vragen heeft over een eventuele verlenging van de verklaring theorie, kunt u contact opnemen met KIWA.

     Meer informatie over de EU exemption (ILT-2020/59924)

     Goederenvervoer vee- en pluimveetransport

     De getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport worden als geldig beschouwd tot en met 31 juli 2021. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode van 16 maart 2020 tot en met 31 juli 2021. Er zal via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een melding van de verlenging van de geldigheid worden gedaan bij het National contact point netwerk voor de transportverordening. Via die route kunnen chauffeurs die internationaal transporteren in het buitenland aantonen dat hun huidige getuigschriften van vakbekwaamheid Vee- en Pluimveetransport nog geldig zijn

      Ondernemersexamens

      Voor examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma geldt:

      Vervaldatum geldigheid examenuitslag / certificaat Nieuwe geldigheid
      1 juni t/m 30 september 2020 t/m 31 maart 2021
      1 oktober 2020 t/m 30 april 2021 t/m 30 september 2021
      1 mei t/m 31 mei 2021 t/m 30 november 2021
      1 juni t/m 30 juni 2021 t/m 31 december 2021
      1 juli t/m 31 juli 2021 t/m 31 januari 2022
      1 augustus t/m 31 augustus 2021 t/m 28 februari 2022
      1 september t/m 30 september 2021 31 maart 2022
      1 oktober t/m 31 oktober 2021 30 april 2022
      1 november t/m 30 november 2021 31 mei 2022
      1 december t/m 31 december 2021 30 juni 2022

      Kijk hier voor een overzicht van de examens

      ILT: meer informatie per deelmarkt

      De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Op de website van ILT staat per deelmarkt beschreven welke regelingen gelden.

      feedback