Meest gestelde vragen coronavirus

Geldigheid certificaten en uitslagen professional

Tijdelijke oplossing voor verlopen examenuitslagen en certificaten

Door de maatregelen tegen Covid-19 dreigen examenuitslagen en certificaten te verlopen. Om Nederland mobiel te houden heeft Minister van Nieuwenhuizen tijdelijke maatregelen getroffen.

Verlenging geldigheidsduur (deel)examens voor rijbewijzen auto, motor en bromfiets

Alle uitslagen van theorie-examens voor auto, bromfiets en het praktijkexamen voertuigbeheersing voor de motor, waarvan:

 • de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode in tussen 16 maart en 1 juni, blijven ieder geval geldig tot 1 december 2020.
 • de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode in tussen 1 juni en 1 oktober, blijven ieder geval geldig tot 1 april 2021.

  Geldigheid (deel) examens, certificaten en passen professionals

  Om te voorkomen dat professionals in de knel komen als gevolg van de maatregelen tegen corona zijn er, nationaal of Europees, aanvullende afspraken gemaakt. Ook voor deze groep geldt dat:

  • uitslagen van theorie-, praktijkexamens en toetsen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020.
  • uitslagen van theorie-, praktijkexamens en toetsen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, geldig blijven tot in ieder geval 1 april 2021. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over coulance ten aanzien van verlopen certificaten en passen. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars en de handhavende instanties. Een overzicht van de verlengingsmogelijkheden per beroepsgroep staat hieronder beschreven.

  Vrachtauto (C) en Bus (D) rijbewijs (met code 95)

  De geldigheid van alle examen- en toetsuitslagen wordt verlengd. Dit geldt voor de volgende examen- en toetsuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen:

  • examen- en toetsuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, blijven geldig tot in ieder geval 1 december 2020.
  • Examen en toetsuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, blijven geldig tot in ieder geval 1 april 2021.

  Kijk hier voor een overzicht van de examens.

  Geldigheid code 95

  Tot 1 juni 2020 mogen chauffeurs doorrijden met de verlopen code 95 op hun rijbewijs. Dit geldt voor chauffeurs wiens code 95 verliep tussen 16 maart en 1 juni 2020. Dit geldt alleen voor chauffeurs die in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Deze coulance is afgestemd met het Verbond van Verzekeraars. Is uw verzekeringsmaatschappij geen lid van het Verbond van Verzekeraars, doe dan navraag bij uw verzekeraar.

  Nascholingscursussen die verlopen

  Verloopt uw code 95 tussen 16 maart 2020 en 1 juni 2020? En heeft u tussen 16 maart 2015 en 1 juni 2015 een nascholingscursus gevolgd? Dan kan het zijn dat de geldigheid van deze nascholingscursus is of gaat verlopen. Dit komt doordat een nascholingscursus vijf jaar geldig is. Valt u in deze groep, dan verlengen wij de geldigheid van deze cursussen tot 1 december 2020. Dit betekent dat uw cursus blijft meetellen voor de verplichte nascholing.

  Verloopt uw code 95 tussen 1 juni 2020 en 1 oktober 2020? En heeft u tussen 1 juni 2015 en 1 oktober 2015 een nascholingscursus gevolgd? Dan kan het zijn dat de geldigheid van deze nascholingscursus is of gaat verlopen. Dit komt doordat een nascholingscursus vijf jaar geldig is. Valt u in deze groep, dan verlengen wij de geldigheid van deze cursussen tot 1 april 2021. Dit betekent dat uw cursus blijft meetellen voor de verplichte nascholing.

  Lees meer over de geldigheid van code 95

  Opgeknipte cursussen voor Nascholing code 95

  De geldigheid van opgeknipte cursussen die niet binnen de gebruikelijke tien kalenderdagen konden worden afgerond, wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Als beide dagdelen in de periode tussen maandag 16 maart en 1 oktober zijn gevolgd, dan tellen ze mee.

  Dit geldt ook voor e-learning. Is het e-learning deel al gevolgd op óf voor maandag 16 maart? Dan moet het klassikale deel voor 1 oktober 2020 worden afgerond.

  Taxi

  De geldigheid van alle examenuitslagen wordt verlengd. Dit geldt voor de volgende examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar chauffeurskaarten of een taxivergunning voor Amsterdam:

  • examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020.
  • Examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, geldig blijven tot in ieder geval 1 april 2021.

  Kijk hier voor een overzicht van de examens

  Directiechauffeur

  De certificaten CCV-D1 en CCV-D2 worden als geldig beschouwd tot 1 juni 2020. Dit geldt voor getuigschriften die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020.

  Theorie- en praktijkexamens (DP1 en DT1) blijven geldig tot 1 december 2020 zodat het examentraject afgerond kan worden. Dit geldt voor examenuitslagen die verlopen tussen 16 maart en 1 juni 2020. Voor examenuitslagen die verlopen tussen 1 juni en 1 oktober geldt dat deze geldig blijven tot 1 april 2021.

  T-rijbewijs

  De geldigheid van de theorie-examenuitslagen wordt verlengd. Dit geldt voor de volgende examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar rijbewijzen:

  • examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, blijven geldig tot in ieder geval 1 december 2020.
  • Examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, blijven geldig tot in ieder geval 1 april 2021.

  Gevaarlijke stoffen

  De geldigheid van diverse certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt verlengd tot 1 december 2020. Het examen of de opleiding / herhalingscursus moet gevolgd worden voor 1 december 2020. Dit geldt voor certificaten met een verloopdatum van 1 maart t/m 1 november 2020. Het gaat om de certificaten:

  • ADR
  • Veiligheidsadviseur Wegvervoer
  • Veiligheidsadviseur Spoor

  De geldigheid van certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren wordt verlengd tot 1 januari 2021. Het examen of de opleiding / herhalingscursus moet gevolgd worden voor 1 januari 2021. Dit geldt voor certificaten met een verloopdatum van 1 maart t/m 1 december 2020. Het gaat om de certificaten:

  • ADN
  • Veiligheidsadviseur Binnenvaart

  Dit is vastgelegd in multilaterale overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten. Lees meer over de geldigheid van de certificaten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

  Lees de officiële bekendmakingen in de Staatscourant van Weg, Spoor en Binnenvaart.

  VBGS

  De geldigheid van de certificaten van Vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen (VBGS) worden verlengd tot 1 juni 2020.

  ADN

  De geldigheid van examenuitslagen gas en/of chemie worden verlengd. Dit geldt voor de volgende examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar ADN certificaten:

  • examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, geldig blijven tot in ieder geval 1 december 2020.
  • examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, geldig blijven tot in ieder geval 1 april 2021.

  Binnenvaart

  Alle certificaten die op 15 maart 2020 nog geldig waren blijven geldig tot uiterlijk 23 september 2020. Het gaat om alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR. Hiermee wordt voorkomen dat er problemen ontstaan doordat keuringen niet meer uitgevoerd kunnen worden. Onder alle documenten gebaseerd op ROSR, RSP en RPR vallen de door ons uit te geven vaarbewijzen A+B, Rijnpatent (+voorlopige), Bewijs voor Riviergedeelten, Radarpatent, Sportpatent, het zeilbewijs, Verklaring LNG, etc.

  Zie ook: Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

  De regelingen voor de binnenvaart bieden enige speelruimte wat betreft de eisen rondom de medische keuring. Meer informatie over het proces van medische keuring. De geldigheid van de (deel)examenuitslagen worden verlengd tot 1 december 2020. Dit geldt voor examenuitslagen, die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020 en nog niet zijn omgezet naar certificaten.

  Luchtvaart

  Op grond van de EU exemption (ILT-2020/15549) worden de termijnen voor de onderstaande vereisten uit Verordening (EU) 1178/2011 verlengd.

  De geldigheid van het toelatingsbewijs (FCL.025 (a) (3)) en de geldigheid van de verklaring theorie van (FCL.025 (c) (1) en (c) (2)) worden verlengd met de looptijd van de exemption (periode 26 maart – 18 november 2020, ofwel ca. 8 maanden). Dit geldt voor de kandidaten die op 26 maart beschikten over een geldig toelatingsbewijs of een geldige verklaring theorie.

  De termijn voor het behalen van de theorie-examens (FCL.025 (b) (2)) wordt verlengd door de tijdsperiode die gelijk is aan de tijdsperiode waarin een aanvrager geen toegang kon krijgen tot het theorie-examen.

  Kandidaten die in de periode voor 16 maart 2020 gestart zijn met een examenronde en deze niet hebben kunnen afmaken, kunnen na het herstarten van de examenafname alsnog de examens van de betreffende examenronde afleggen. Dit wordt gezien als één examenronde. De resultaten die al behaald zijn tijdens deze examenronde tellen mee.

  Meer informatie over de EU exemption (ILT-2020/15549)

  Goederenvervoer vee- en pluimveetransport

  De geldigheid van alle examenuitslagen wordt verlengd tot 1 december 2020. Dit geldt voor examenuitslagen die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020, en die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma. De geldigheid van alle examenuitslagen wordt verlengd. Dit geldt voor de volgende examenuitslagen die nog niet zijn omgezet naar een getuigschrift van Vakbekwaamheid Vee(P)transport:

  • Examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 16 maart en 1 juni, blijven geldig tot in ieder geval 1 december 2020.
  • Examenuitslagen waarvan de geldigheidsduur vervalt (of is vervallen) in de periode tussen 1 juni en 1 oktober, blijven geldig tot in ieder geval 1 april 2021.

  De geldigheid van alle examenuitslagen wordt verlengd tot 1 december 2020. Dit geldt voor examenuitslagen die verlopen in de periode tussen 16 maart en 1 juni 2020, en die nog niet zijn omgezet naar een ondernemersdiploma.

  Kijk hier voor een overzicht van de examens

  ILT: meer informatie per deelmarkt

  De coronamaatregelen leiden tot vragen over regelgeving, inspecties, handhaving en vergunningverlening. Op de website van ILT staat per deelmarkt beschreven welke regelingen gelden.

  feedback