Laatste nieuws

Meest gestelde vragen coronavirus

Rijbewijs halen - theorie-examens

Wat als mijn theoriecertificaat verloopt doordat ik niet op examen kon?

Als in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020 de geldigheid van de uitslag van je theorie-examen verloopt, dan blijft deze geldig tot en met 30 november 2020. Op 12 mei 2020 heeft het ministerie besloten dit uit te breiden. Verloopt de geldigheid in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, dan blijft de uitslag van je theorie-examen geldig tot en met 31 maart 2021.

Of er nog een uitbreiding gaat komen voor de periode vanaf 1 oktober, is niet bekend.

Kan ik veilig theorie-examen doen?

Ieders gezondheid staat voorop. Je bent welkom als je geen ziekteverschijnselen hebt, en ook je huisgenoten gezond zijn. We vragen je ook om niet eerder dan 15 minuten voor het examen onze locatie binnen te gaan. Als je een begeleider meeneemt, dan wacht deze buiten op je. Lees al onze maatregelen zorgvuldig voordat je op examen komt.

Mijn theorie-examen is eerder geannuleerd, krijg ik nu voorrang op anderen?

In totaal konden 175.000 theorie-examens niet doorgaan door de coronacrisis. Dat aantal is zo hoog, dat we niet iedereen tegelijk voorrang kunnen geven. Ook moesten we voor de veiligheid het aantal tafels in de examenzaal verminderen met 50%, om 1,5 meter afstand te krijgen tussen die tafels. Daarom hebben we besloten om de volgende volgorde aan te houden bij de aanvraag van theorie-examens:

 • eerst de beroepsexamens, bijvoorbeeld voor vrachtwagen en bus;

 • daarna de theorie-examens voor personenauto (B) en bromfiets (AM);

 • tot slot de theorie-examens voor motor (A)) en recreatievaart.

Verder hebben zaalexamens (met meerdere kandidaten tegelijk) voorrang op individueel begeleide examens.

  Wat is de wachttijd voor een theorie-examen?

  Helaas is het nog niet mogelijk aan te geven wat de exacte wachttijd voor een theorie-examen zal zijn.

  Snel theorie-examen doen? Kijk dan ook op andere CBR-locaties.

  Door het herstarten van al onze theorie-examens kan het op sommige examenlocaties erg druk zijn. Bijvoorbeeld op onze locaties in Amsterdam, Rijswijk en Barendrecht. Wil je op korte termijn examen doen? Kijk dan ook naar de beschikbaarheid op onze andere locaties. Ga hiervoor naar Mijn CBR. Kies ‘examen reserveren of wijzigen’. Selecteer het voertuig waarvoor je examen wilt doen. Kies vervolgens voor ‘Overal de eerste mogelijkheid’. Je ziet dan de beschikbare examendata op al onze examenlocaties.

  Wanneer is het minder druk op Mijn CBR?

  Het is momenteel continu heel druk op Mijn CBR. Lukt het niet om in te loggen? Probeer het dan later nog een keer. We stellen examenplekken gefaseerd beschikbaar.

  Rijbewijs halen – praktijkexamen

  Kan ik veilig praktijkexamen doen?

  Ieders gezondheid staat voorop. Je bent welkom als je geen ziekteverschijnselen hebt, en ook je huisgenoten gezond zijn. We vragen je ook om niet eerder dan 15 minuten voor je examen in je examenvoertuig te wachten op onze parkeerplaats. Je examinator komt daar naar je toe. Je opleider kan helaas niet bij het examen aanwezig zijn. Als je een begeleider meeneemt, bijvoorbeeld een familielid, dan wacht deze buiten op je. Tijdens het examen maken we in het voertuig allemaal gebruik van een mondkapje. Het mondkapje krijg je van ons.

  Lees al onze maatregelen zorgvuldig voordat je op examen komt.

  Mijn praktijkexamen auto is eerder uitgesteld, krijg ik nu voorrang op anderen?

  Stond jouw examen gepland in de periode van 16 maart tot en met 5 mei 2020? Dan krijg je als eerste de gelegenheid om in de komende 10 weken een examen of toets te doen. Daarvoor zijn aparte examenplekken gereserveerd.

  We hebben dus een grens getrokken bij 6 mei 2020, ruim 7 weken na het begin van de uitstelperiode. Stond jouw examen na 5 mei gepland en is dat afgezegd? Dan gaan we ervan uit dat je eerst nog een aantal lessen nodig hebt. Je opleider kan hiermee rekening houden als hij een examen reserveert op de beschikbare overige examenplekken.

  Neem dus contact op met je opleider om te overleggen over het vervolg van je opleiding en wanneer je klaar bent om een nieuw examen te doen.

  Wat als mijn voldoende resultaat van het motorexamen voertuigbeheersing verloopt door het uitstellen van een examen?

  Als in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020 het voldoende resultaat van je motorexamen voertuigbeheersing verloopt, dan blijft dat in ieder geval geldig tot en met 30 november 2020. Op 12 mei 2020 heeft de minister besloten om deze periode uit te breiden. Verloopt dit resultaat in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020, dan wordt de geldigheid verlengd tot en met 31 maart 2021.

  De minister heeft dus een grens getrokken bij 1 oktober 2020. Is het resultaat vanaf die datum verlopen, dan heb je namelijk nog voldoende tijd om te slagen voor je motorexamen verkeersdeelneming.

  Wat betekent dit voor de wachttijden bij de examens en toetsen?

  Helaas is het nog niet mogelijk aan te geven wat de exacte wachttijd voor een praktijkexamen of toets zal zijn.

  Ik heb me niet voldoende kunnen voorbereiden, kan ik mijn reservering annuleren?

  Praktijkexamens B zijn al geannuleerd. Heb je een gereserveerd praktijkexamen voor de bromfiets, motor of auto met aanhangwagen? Dan kun je overleggen met je opleider als dit examen wilt annuleren.

  Rijbewijs halen - beroepsexamens

  Hoe zorgen we dat het veilig is om examen te doen?

  Nu we weer starten met onze dienstverlening doen we dit op een aangepaste manier en volgens RIVM-richtlijnen. De gezondheid van kandidaten, bezoekers en medewerkers van het CBR heeft hierbij de hoogste prioriteit.

  Op onze website leest u meer over de maatregelen die wij hebben genomen, wat deze voor onze bezoekers betekenen en wat we van hen verwachten.

  Tijdens de periode waarin 1,5 meter afstand moet worden gehouden is het voor opleiders niet mogelijk mee te rijden in de examenauto. Dit geldt ook bij faalangstexamens.

  Gefaseerde opstart van CCV-examensDe T-examens starten per 15 juni. Wanneer de examens voor DP1 en DP2 van start gaan weten wij medio juni.

  Bij een niet volledig rooster (3 examens of minder) op een POL-locatie, is het mogelijk dat uw examens verplaatst worden naar een andere examenlocatie. Het CBR hygiëneprotocol geldt ook op de POL locaties.

  Nascholing en ADNRegistratie van nascholingscursussen en opleidingen ADN zijn weer mogelijk vanaf 18 mei.

  Voorwaarden beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en cursussenOp onze website vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden. We vragen u contact op te nemen met de kandidaten en/of cursisten voor het opnieuw plannen van een beroepspraktijkexamen, toets of nascholingscursus.

  Kan ik mijn reservering annuleren voor het beroepsexamen, ik heb niet voldoende kunnen voorbereiden?

  Dit kan in overleg met je opleider. Taxi-kandidaten die zelf het examen hebben gereserveerd, hebben tot 29 mei de tijd om hun examen kosteloos te annuleren. Daarna gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden; annuleren is mogelijk buiten de 3 weken . Hoe reserveer ik een praktijkexamen voor beroepsvervoer? Een nieuw praktijkexamen reserveert u via de opleider. Taxi-kandidaten die zelf het examen reserveren, kunnen dit doen via mijncbr. Zie ook Beroepsexamen reserveren.

  Ik ben beroepschauffeur en mijn rijbewijs verloopt bijna omdat ik niet gekeurd kan worden, wat nu?

  Dat is ontzettend vervelend. Indien u bent verwezen naar een specialist die niet meer keurt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.U ontvangt dan van ons een nieuwe verwijzing.

  Om te voorkomen dat mensen door de maatregelen tegen het coronavirus niet meer kunnen rijden heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Die 7 maanden gaan in vanaf de verloopdatum op het rijbewijs. Buiten Europa geldt deze regeling niet.

  Lees er hier meer over.

  Bekijk in het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep

  Praktijktoetsen en nascholingscursussen

  Uitvoeringseisen praktijktoetsen en nascholingscursussen code 95 in coronatijd Vanaf 18 mei 2020 kunnen opnieuw praktijktoetsen en nascholingscursussen voor de code 95 worden verzorgd. In dit bericht leest u onder welke voorwaarden de praktijktoetsen en nascholingscursussen moeten worden uitgevoerd.

  Maatregelen overheid

  Om voor de kandidaten, cursist, de docent, toetsafnemer en de steekproefnemer van het CBR een zo veilig mogelijke situatie te creëren, blijven bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen vanaf 18 mei 2020 alle overheidsmaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht.

  Maatregelen locaties

  Bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholing wordt voor wat betreft de locatie verwezen naar het protocol dat door de opleidingsbranche is opgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

  • Hygiëne maatregelen zichtbaar op de locatie worden opgehangen.

  • Alle contactoppervlakken regelmatig gedesinfecteerd worden.

  • Onderling contact zoveel mogelijk vermeden wordt.

  • Er 1,5 meter afstand wordt bewaard, bijvoorbeeld d.m.v. dosering, routing en markering van afstanden.

  Let op: indien niet aan het protocol wordt voldaan, dan wordt dit gezien als overtreding (eisen locatie) en treedt het sanctiemodel dat in het Raamwerk praktijktoetsen of het Raamwerk nascholingscursussen is opgenomen.

  Mondkapjes, acrylplaten en andere maatregelen

  Bij het uitvoeren van de praktijktoetsen en nascholingscursussen is het niet verplicht om gebruik te maken van mondkapjes. Hetzelfde geldt voor het gebruik van acrylplaten of andere afschermende constructies binnen het voertuig. Let wel: bij de praktijkexamens gelden andere regels.

  Nascholing - Minimumeisen en deelnemersaantallen

  Sinds 16 juni jl. zijn de beperkingen voor de categorie D opgeheven. Vanaf die datum mogen de praktijktrainingen voor de categorie D met 2 cursisten in het voertuig worden uitgevoerd. Sinds 1 juli 2020 mogen ook de praktijktrainingen in de vrachtauto weer met twee cursisten en één docent in het voertuig worden uitgevoerd. Houd altijd rekening met de richtlijnen van het RIVM.

  Nascholing - dagdelen en e-learning

  Normaliter geldt bij nascholing in dagdelen dat er maximaal tien kalenderdagen tussen dagdeel A en B mag zitten. En bij cursussen met e-learning geldt dat het klassikale / praktijkdeel binnen tien kalenderdagen na de start van het e-learningdeel moet worden afgerond. Deze termijn van tien dagen wordt verruimd tot 1 oktober 2020. Dat geldt ook voor de cursussen die rondom zaterdag 14 maart jl. zijn gevolgd en door de sluiting toentertijd niet afgerond konden worden.

  ADN

  Voor het initiële ADN-examen en de eindtest van de herhalingsopleiding wordt een opleiding gevolgd. Omdat in de RIVM richtlijnen voor contactberoepen is opgenomen dat de groepsgrootte in één ruimte zoveel mogelijk beperkt moet worden, worden de deelnemersaantallen die in het opleidingsplan staan gehalveerd.

  Verlenging geldigheid verlopen rijbewijs

  Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs omdat ik niet gekeurd kan worden?

  Om te voorkomen dat mensen door de maatregelen tegen het coronavirus niet meer kunnen rijden heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Die 7 maanden gaan in vanaf de verloopdatum op het rijbewijs. Buiten Europa geldt deze regeling niet.

  Voor wie geldt deze Europese coulance?

  Deze coulance geldt voor iedereen met een NL of Europees rijbewijs dat verlopen is tussen 1 februari 2020 en 1 september 2020. Zij mogen 7 maanden langer doorrijden of totdat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

  Kan ik met een verlopen rijbewijs deelnemen aan een praktijktraining voor de code 95?

  Als de geldigheid van uw rijbewijs is verlopen in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020, dan kunt u met het verlopen rijbewijs deelnemen aan de praktijktraining voor de code 95. Houd er rekening mee dat u náást het rijbewijs een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

  75plus-regeling: voor mensen die in de administratieve verlenging (code 106) vallen geldt:

  Valt u in de 106 regeling en is uw rijbewijs verlopen tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020 dan valt u (ook) in de tijdelijke Europese regeling. U kunt dan in het buitenland rijden. Is uw rijbewijs vóór 1 februari 2020 verlopen dan valt u niet in deze regeling maar blijft de regeling van code 106 geldig.

  Zie ook onze webpagina: blijven rijden met een verlopen rijbewijs

  U mag als uw rijbewijs verloopt, blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over uw rijgeschiktheid, tot maximaal 12 maanden na de verloop datum van het rijbewijs.

  Lees er hier meer over.

  Geldt de regeling mbt het verlengen van de geldigheid van het rijbewijs voor iedereen met een verlopen rijbewijs?

  Alle bestuurders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020, mogen 7 maanden nadat het rijbewijs verlopen is in de landen van de EU blijven rijden.

  De regeling geldt niet voor bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig is verklaard. De regeling geldt ook niet wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een cursus of onderzoek.

  Hoe weet ik zeker of ik kan blijven rijden met een verlopen rijbewijs? Kan ik dat ergens bekijken?

  Alle bestuurders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus, mogen 7 maanden in de landen van de EU blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dat geldt niet in een aantal uitzonderingssituaties (zie hierboven). Twijfelt u? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

  Kan ik langer rijden met mijn rijbewijs van buiten de EU?

  Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs, terwijl men maar 185 dagen gebruik mag maken van een rijbewijs van buiten de EU. De Europese Commissie heeft daarom besloten dat u, als u in bezit bent van een niet-EU rijbewijs, langer dan 185 dagen met uw rijbewijs van buiten de EU in Nederland mag rijden. Dit mag tot 1 oktober 2020. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U beschikt over een geldig rijbewijs uit uw land van herkomst;

  • De 185 dagen zijn verstreken (of verstrijken) na 1 februari en voor 1 september.

  Een rijbewijs van buiten de EU kunt u in sommige gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Lees meer informatie bij de RDW op 'Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Nederlands rijbewijs'. In andere gevallen moet u een theorie- en praktijkexamen doen.

  Medische keuringen

  En hoe zit het met de medische beoordeling (van Gezondheidsverklaringen)?Medewerkers van de afdeling Rijgeschiktheid werken zoveel mogelijk verspreid over de kantoren. Zo kunnen we zoveel mogelijk klanten blijven helpen met hun medische beoordeling voor het rijbewijs en beperken/minimaliseren we de risico’s.

  Ik heb een keuringsafspraak bij een arts of specialist. Gaat deze door?

  Veel artsen bieden alleen nog zorg als dat medisch noodzakelijk is. U kunt het beste contact opnemen met uw arts of specialist, om te vragen of de afspraak doorgaat.

  Ik kan geen afspraak meer maken voor een keuring of onderzoek. Wat nu?

  Helaas kunnen sommige artsen of specialisten op dit moment niet meer keuren in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Het zal hierdoor spijtig genoeg langer duren voordat u een besluit van het CBR ontvangt. Het CBR heeft de termijn waarbinnen de medische rapportages binnen moeten zijn momenteel verlengd. Tot 11 juni worden er daarom geen herinneringsbrieven verzonden of dossiers gesloten omdat een rapport van een arts nog ontbreekt. Om te voorkomen dat mensen door de maatregelen tegen het coronavirus niet meer kunnen rijden heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Die 7 maanden gaan in vanaf de verloopdatum op het rijbewijs. Buiten Europa geldt deze regeling niet.

  Lees er hier meer over.

  Wat doet het CBR om het probleem op te lossen dat er nog steeds keurend artsen en specialisten beschikbaar zijn voor een keuring in verband met het coronavirus?

  Het CBR heeft aan keurend artsen en medisch specialisten gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken of zij de rijbewijskeuringen en/of onderzoeken op een verantwoorde manier op afstand kunnen uitvoeren, zoals via videobellen.

  Lees er hier meer over.

  Hoe weet ik of mijn arts op afstand keurt?

  Het is verantwoordelijkheid van de arts die de keuring verricht, om medische feiten op een verantwoorde manier te verkrijgen. Daar is niet altijd fysiek contact voor nodig. De keuze om keuringen op een andere dan gebruikelijke manier te verrichtten, is aan de arts die de keuring verricht. U kunt hierbij het beste contact opnemen met de betreffende arts.

  Ik krijg een herinneringsbrief voor mijn keuring, maar de arts waar ik naar verwezen ben, doet op dit moment geen keuring meer. Wat moet ik nu?

  Indien u bent verwezen naar een arts die niet meer keurt, kunt u contact opnemen met de klantenservice. U ontvangt dan van ons een nieuwe verwijzing.

  Ik wil een afspraak maken voor een onderzoek naar de praktische rijgeschiktheid (rijtest). Wanneer kan dit weer?

  Vanaf 18 mei worden er weer rijtesten afgenomen. Gestart wordt met uitgestelde rijtesten met een eigen voertuig. Vanaf 1 juni worden vervolgens uitgestelde rijtesten met een lesvoertuig ingepland en volgen de overige rijtesten. Klanten die op de wachtlijst staan krijgen hierbij voorrang. Klanten worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

  Cursussen en onderzoeken

  Gaat in verband met het coronavirus mijn (korte) cursus alcohol en verkeer, cursus verantwoord rijgedrag of onderzoek door?

  Alle cursussen kunnen vanaf 24 mei weer worden ingepland. Klanten bij wie de cursus is geannuleerd en klanten die op de wachtlijst staan krijgen voorrang en worden hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. Onderzoeken worden waar mogelijk ook weer ingepland. Klanten ontvangen hierover een bericht.

  Overig

  Ik mag mijn rijbewijs verlengen, kan ik nog wel terecht bij mijn gemeente?

  Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de dienstverlening van veel gemeenten aangepast. Via de website van uw gemeente kunt u zien of, en zo ja wanneer, het gemeentehuis geopend is. Bij de meeste gemeenten kunt u alleen nog langskomen op afspraak, wanneer dit écht noodzakelijk is en u anders in de problemen komt. De meeste inloopbalies zijn gesloten. Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Verzet de afspraak en kom als u weer beter bent.

  In de meeste situaties heeft u na dagtekening van de besluitbrief over de registratie van de Verklaring van Geschiktheid van het CBR een jaar de tijd om uw rijbewijs aan te vragen bij de gemeente. Dit staat in de brief die u van het CBR ontvangt.

  Meer over corona

  Naar aanleiding van de recente versoepelingen door het kabinet past CBR het hygiëneprotocol aan. De maatregelen bij de praktijkexamens worden stapsgewijs versoepeld, waarbij steeds tussentijds wordt geëvalueerd.
  Door de verbouwing komt er een tijdelijke aanpassing voor het praktijkexamencentrum Eemnes.
  Vanaf maandag 6 juli neemt het CBR weer praktijkexamens af vanaf het CBR-examencentrum aan de Lange Kleiweg 30 in Rijswijk.
  Door wegwerkzaamheden bij de Noorderbocht 25 moet het examencentrum Rotterdam tijdelijk verhuizen.
  Op 19 juni hervat het CBR de examens voor directiechauffeur. Het CBR staat in een klein aantal situaties drie personen tegelijk in een auto toe.
  Het CBR heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen.
  De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen.
  Sinds de herstart van de dienstverlening zijn ruim 210.000 examens ingepland door kandidaten en rijscholen. Het gaat om 99.000 theorie- en 94.000 praktijkexamens. CBR verwelkomde sinds 13 mei 21.000 mensen voor het theorie-examen. Vanaf 18 mei deden ruim 8.500 mensen een praktijkexamen.
  In nog geen zeven dagen tijd is een enorme inhaalslag gelukt voor de 65.000 kandidaten die van 16 maart tot en met 5 mei te maken kregen met een uitgesteld praktijkexamen vanwege de coronacrisis.

  www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

  feedback