Laatste nieuws

Meest gestelde vragen coronavirus

Rijbewijs halen - theorie-examens

Wat als mijn theoriecertificaat verloopt doordat ik niet op examen kon?

  • Als in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020 de geldigheid van de uitslag van je theorie-examen verloopt, dan blijft deze geldig tot en met 30 november 2020.
  • Als in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020 de geldigheid van de uitslag van je theorie-examen verloopt dan blijft deze geldig tot en met 31 maart 2021.

Dit geldt voor certificaten voor de rijbewijzen auto, motor, bromfiets, vrachtauto, bus en tractor.

Kan ik veilig theorie-examen doen?

Ieders gezondheid staat voorop. Je bent welkom als je geen ziekteverschijnselen hebt, en ook je huisgenoten gezond zijn en je niet korter dan 10 dagen geleden in een gebied was waar op dat moment code-oranje gold.

Alleen jijzelf kunt je examen annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt of als je uit een code-oranjegebied komt. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Doe je examen op zaterdag of voor 09:00 uur? Dan kun je contact opnemen via het contactformulier. Hier zijn geen extra examenkosten aan verbonden.

Zorg dat je 15 minuten voor de start van je examen op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen. In elke ruimte mogen maximaal 30 mensen bij elkaar zijn. Als je een begeleider meeneemt, dan wacht deze buiten op je.

In elk CBR-gebouw draag je een mondkapje. Dit krijg je bij de ingang van ons. Op je plek in de examenzaal kun je het mondkapje afdoen.

Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt.

Lees al onze maatregelen zorgvuldig voordat je op examen komt.

Wat is de reserveringstermijn voor een theorie-examen?

De gemiddelde reserveringstermijn voor theorie-examens verandert elke dag en is per locatie verschillend. Eind september is de landelijke reserveringstermijn voor een theorie-examen 12 weken en 6 weken voor een beroepstheorie-examen. In Hoogeveen kon je toen binnen 7 weken en in Amsterdam binnen 15 weken terecht voor een auto theorie-examen. Deze termijnen veranderen tussentijds bijvoorbeeld omdat er examenplekken vrijkomen. Het is daarom de moeite waard om ook in een andere examenplaats te kijken of op een ander moment in te loggen op MijnCBR.

Kan ik een theorie-examen met tolk doen?

Ja, dit kan. Vanwege onze geldende coronamaatregelen is het op een aantal van onze locaties tijdelijk niet mogelijk om theorie-examens met tolk af te nemen. In Utrecht, Rijswijk, Eindhoven en Amsterdam is dit wel mogelijk. Vanaf 2 november komen hier ook Deventer en Groningen bij. Let er bij het reserveren van een theorie-examen met tolk op dat je het juiste examen aanvraagt. Reserveer je in plaats van een tolk-examen een individueel begeleid examen, dan kunnen wij dit examen niet afnemen in verband met afwijkende plantijden. Vergeet niet om zelf via TolkenNet een officiële tolk voor dit examen te regelen. We raden aan dit minstens 14 dagen voor het examen te doen.

Ik zie geen theorie-examens in Mijn CBR. Hoe kan dit?

Op dit moment is het erg druk. Hierdoor kan het zijn dat je geen theorie-plekken ziet staan op MijnCBR. Dat is natuurlijk erg vervelend. Wij doen alles wat we kunnen. Dagelijks geven wij nieuwe examenplekken vrij. Zie je niets? Probeer het dan later nogmaals.

Theorie-examen doen? Kijk dan ook op andere CBR-locaties.

Door de coronacrisis en de inhaalslag die daarbij hoort kan het erg druk zijn. Bijvoorbeeld op onze locaties in Amsterdam, Rijswijk en Barendrecht. Wil je sneller examen doen? Kijk dan ook naar de beschikbaarheid op onze andere locaties. Ga hiervoor naar Mijn CBR. Kies ‘examen reserveren of wijzigen’. Selecteer het voertuig waarvoor je examen wilt doen. Kies vervolgens een locatie en een datum. Je ziet de beschikbare examendata op die locatie vanaf de gekozen datum twee weken vooruit. Mocht er in die periode geen passende mogelijkheid voor je zijn, dan kun je twee weken eerder of later zoeken met de buttons die je op het scherm ziet.

Het is ook de moeite waard om op een andere dag opnieuw in te loggen. Er komen regelmatig nieuwe plekken beschikbaar, bijvoorbeeld ‘s avonds en op zaterdag.

Wanneer kan ik inloggen op Mijn CBR?

Het is momenteel door de coronacrisis en de inhaalslag die daarbij hoort druk op Mijn CBR. Lukt het niet om in te loggen? Probeer het dan later nog een keer. We stellen examenplekken gefaseerd beschikbaar.

Rijbewijs halen – praktijkexamens

Kan ik veilig praktijkexamen doen?

Ieders gezondheid staat voorop. Je bent welkom als je geen ziekteverschijnselen hebt, ook je huisgenoten gezond zijn en je niet korter dan 10 dagen geleden in een gebied was waar op dat moment code-oranje gold.

Alleen jijzelf kunt je examen of toets annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt of als je ergens verbleef waar op dat moment code-oranje gold. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan 3 weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Ook informeer je jouw rijschool.

We vragen je om niet eerder dan 15 minuten voor je examen naar de parkeerplaats van het CBR te komen. Dan kan de auto ook gelucht worden. Dat helpt tegen verspreiding van het virus. Voor het examen wordt het voertuig ten minste 7 minuten gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten. Als het examenvoertuig niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.

Je examinator komt naar je toe op onze parkeerplaats. Die houdt dan het begingesprek. In een klein aantal gevallen wordt het begingesprek vanaf 14 september 2020 weer binnen gehouden. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). Je rijinstructeur mag hierbij niet aanwezig zijn. In het CBR-gebouw draag je een mondkapje. Dit krijg je bij de ingang van ons.

Je opleider kan helaas niet meerijden met het examen. Als je een begeleider bij je hebt, bijvoorbeeld een familielid, dan wacht deze buiten op je.

Het examen gaat niet door als je vanaf 19 oktober 2020 geen mondkapje hebt gedragen tijdens rijles. Dit geldt niet voor de praktijkexamens motor, bromfiets en brommobiel.

Tijdens het examen maken we in het voertuig allemaal gebruik van een mondkapje. Dit krijg je van ons.

Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt.

Lees al onze maatregelen zorgvuldig voordat je op examen komt.

Waar wordt het begingesprek gehouden?

Het begingesprek wordt buiten gehouden bij het examenvoertuig. Daar wacht je samen met je rijinstructeur op de examinator. In een klein aantal gevallen wordt het begingesprek vanaf 14 september 2020 weer binnen gehouden. Daarbij gaat het om faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA). De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn.

Mag mijn rijopleider meerijden met het praktijkexamen?

Het CBR wil alle risico's voor medewerkers, klanten en instructeurs zoveel mogelijk uitsluiten. Daarom is het meerijden door rijopleiders voorlopig niet mogelijk tijdens het praktijkexamen. Hierop is een uitzondering. Rijinstructeurs in opleiding mogen voor hun WRM-stage wel meerijden. Dat laatste geldt ook voor examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.

Mag mijn rijopleider bij het eindgesprek zijn?

Vanaf 14 september 2020 kan je rijinstructeur aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar.

Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kan je rijinstructeur er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan.

Wel is het mogelijk dat je rijinstructeur het eindgesprek volgt via jouw mobiele telefoon. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.

In het CBR-gebouw draag je een mondkapje. Op je plek in de examenzaal kun je dat afdoen.

Wat als mijn voldoende resultaat van het motorexamen voertuigbeheersing verloopt door het uitstellen van een examen?

  • Als in de periode van 16 maart tot en met 31 mei 2020 het voldoende resultaat van je motorexamen voertuigbeheersing verloopt, dan blijft dat geldig tot en met 30 november 2020.
  • Als in de periode van 1 juni tot en met 31 december 2020 het voldoende resultaat van je motorexamen voertuigbeheersing verloopt, dan blijft dat geldig tot en met 31 maart 2021.

Wat betekent dit voor de wachttijden bij de examens en toetsen?

Kijk hier voor actuele informatie over de reserveringstermijnen.

Rijbewijs halen - beroepsexamens

Kan ik veilig examen doen?

Ieders gezondheid staat voorop. U bent welkom als u geen ziekteverschijnselen heeft, uw huisgenoten ook gezond zijn en u niet korter dan 10 dagen geleden in een gebied was waar op dat moment code-oranje gold.

Alleen u kunt uw examen of toets annuleren of verplaatsen als u coronaklachten heeft of als u uit een code-oranjegebied komt. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan 3 weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor belt u met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Het CBR volgt de richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio’s. Hierbij is het mogelijk dat maatregelen tegen corona regionaal worden aangescherpt.

Op onze website leest u meer over de maatregelen die wij hebben genomen, wat deze voor onze bezoekers betekenen en wat we van hen verwachten.

Het examen gaat niet door als u vanaf 19 oktober 2020 geen mondkapje heeft gedragen tijdens rijles.

Tijdens de periode waarin 1,5 meter afstand moet worden gehouden is het voor opleiders niet mogelijk mee te rijden. Dit geldt ook bij faalangstexamens.

Bij een niet volledig rooster (3 examens of minder) op een POL-locatie, is het mogelijk dat uw examens verplaatst worden naar een andere examenlocatie. Het CBR-hygiëneprotocol geldt ook op de POL-locaties.

Voorwaarden beroepspraktijkexamens, praktijktoetsen en cursussen.

Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de voorwaarden waaronder examens, toetsen en cursussen gepland en uitgevoerd kunnen worden. We vragen u contact op te nemen met de kandidaten en/of cursisten voor het opnieuw plannen van een beroepspraktijkexamen, toets of nascholingscursus.

Kan ik mijn reservering annuleren voor het beroepsexamen, ik heb niet voldoende kunnen voorbereiden?

Dit kan in overleg met je opleider. Taxi-kandidaten die zelf het examen hebben gereserveerd, hebben tot 29 mei de tijd om hun examen kosteloos te annuleren. Daarna gelden de reguliere annuleringsvoorwaarden; annuleren is mogelijk buiten de 3 weken . Hoe reserveer ik een praktijkexamen voor beroepsvervoer? Een nieuw praktijkexamen reserveert u via de opleider. Taxi-kandidaten die zelf het examen reserveren, kunnen dit doen via mijncbr. Zie ook Beroepsexamen reserveren.

Ik ben beroepschauffeur en mijn rijbewijs verloopt bijna omdat ik niet gekeurd kan worden, wat nu?

Dat is ontzettend vervelend. Indien u bent verwezen naar een specialist die niet meer keurt, kunt u contact opnemen met de klantenservice.U ontvangt dan van ons een nieuwe verwijzing.

Om te voorkomen dat mensen door de maatregelen tegen het coronavirus niet meer kunnen rijden heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 verlopen, met negen maanden te verlengen. Die negen maanden gaan in vanaf de verloopdatum op het rijbewijs. De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Buiten Europa geldt deze regeling niet.

Bekijk in het overzicht wat de afspraken zijn per beroepsgroep

Praktijktoetsen en nascholingscursussen

Uitvoeringseisen praktijktoetsen en nascholingscursussen code 95 in coronatijd. Nascholingscursussen en praktijktoetsen kunnen worden uitgevoerd. In dit bericht leest u onder welke voorwaarden de praktijktoetsen en nascholingscursussen moeten worden uitgevoerd.

Maatregelen overheid

Om voor de kandidaten, cursist, de docent, toetsafnemer en de steekproefnemer van het CBR een zo veilig mogelijke situatie te creëren, zijn bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholingscursussen alle overheidsmaatregelen, waaronder de 1,5 meter afstand, onverminderd van kracht.

Maatregelen locaties

Bij de uitvoering van praktijktoetsen en nascholing wordt voor wat betreft de locatie verwezen naar het protocol dat door de opleidingsbranche is opgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat:

  • Hygiëne maatregelen zichtbaar op de locatie worden opgehangen.
  • Alle contactoppervlakken regelmatig gedesinfecteerd worden.
  • Onderling contact zoveel mogelijk vermeden wordt.
  • Er 1,5 meter afstand wordt bewaard, bijvoorbeeld d.m.v. dosering, routing en markering van afstanden.

Let op: indien niet aan het protocol wordt voldaan, dan wordt dit gezien als overtreding (eisen locatie) en treedt het sanctiemodel dat in het Raamwerk praktijktoetsen of het Raamwerk nascholingscursussen is opgenomen.

Mondkapjes

Ook bij het uitvoeren van de praktijktoetsen en nascholingscursussen wordt een mondkapje gedragen. We sluiten hiermee aan bij de maatregelen die gelden voor het geven van rijles en bij het MBO en voortgezet onderwijs en creëren hiermee een omgeving. Lees ook onze algemene informatie over het gebruik van mondkapjes.

Waarom moet ik een mondkapje dragen?

Het doel van het dragen van een mondkapje is het creëren van een veilige werkomgeving, waarin de medewerkers van het CBR hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Het dragen van een mondkapje is dus een voorwaarde om onze toezichthoudende taak te kunnen uitoefenen. Constateren wij bij een steekproef dat er géén mondkapje is of wordt gedragen, dan zien wij dit als overtreding van artikel 3.4.g ‘het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat het CBR altijd zonder belemmering een steekproef kan uitvoeren’. Bij een eerste constatering zullen hiervoor géén strafpunten worden opgelegd. Bij daarop volgende overtredingen van dit artikel geldt het gebruikelijke aantal strafpunten, namelijk drie.

Praktijktoetsen: het mondkapje wordt gedragen tijdens zowel de toets besloten terrein als de praktische toets, óók als de kandidaat alleen in het voertuig zit.

Nascholing: het mondkapje wordt gedragen en mag alleen af als de cursisten plaats hebben genomen in het klaslokaal met onderling voldoende afstand. Zodra er sprake is van verplaatsing van één of meerdere deelnemers is het mondkapje nodig. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld praktijkopdrachten die buiten het klaslokaal worden uitgevoerd.

Nascholing - Minimumeisen en deelnemersaantallen

Sinds 16 juni jl. zijn de beperkingen voor de categorie D opgeheven. Vanaf die datum mogen de praktijktrainingen voor de categorie D met 2 cursisten in het voertuig worden uitgevoerd. Sinds 1 juli 2020 mogen ook de praktijktrainingen in de vrachtauto weer met twee cursisten en één docent in het voertuig worden uitgevoerd. Houd altijd rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Nascholing - dagdelen en e-learning

Opgeknipte nascholingscursussen en cursussen met e-learning moeten normaal gesproken binnen tien kalenderdagen zijn afgerond. Om problemen te voorkomen, bijvoorbeeld door een zieke cursist of het uitvallen van een docent, verlengen wij deze termijn. Als het tweede dagdeel van een opgeknipte cursus of het afrondende dagdeel van een e-learning cursus vóór maandag 14 december 2020 is gevolgd, tellen de gevolgde nascholingsuren mee. Net als de mondkapjesplicht gaat dit in bij cursussen die gevolgd worden vanaf maandag 19 oktober.

ADN

Voor het initiële ADN-examen en de eindtest van de herhalingsopleiding wordt een opleiding gevolgd. Het aantal deelnemers dat kan deelnemen is afhankelijk van de locatie en de faciliteiten die beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut om het aantal deelnemers hierop aan te passen, waarbij het uitgangspunt is dat er altijd moet worden voldaan de maatregelen van de Rijksoverheid. Er wordt een mondkapje gedragen, behalve als de deelnemers tijdens de herhalingsopleiding aan tafel zitten in het klaslokaal.

Directiechauffeur

Om het CCV D1 en D2 certificaat te kunnen verlengen moeten applicatiedagen gevolgd worden. Het aantal deelnemers dat aan theoretische applicatiedagen kan deelnemen is afhankelijk van de locatie en de faciliteiten die beschikbaar zijn. Het is de verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut om het aantal deelnemers hierop aan te passen, waarbij het uitgangspunt is dat er altijd moet worden voldaan de maatregelen van de Rijksoverheid.

Voor wat betreft de praktische applicatiedagen geldt dat deze mogen worden uitgevoerd met maximaal één deelnemer.

Er wordt bij praktische én theoretische applicatiedagen een mondkapje gedragen, behalve als de deelnemers van een theoretische applicatiedag aan tafel zitten in het klaslokaal.

Verlenging geldigheid verlopen rijbewijs

Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs omdat ik niet gekeurd kan worden?

Om te voorkomen dat mensen door de maatregelen tegen het coronavirus niet meer kunnen rijden heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle Nederlandse-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 verlopen, met negen maanden te verlengen. Die 9 maanden gaan in vanaf de verloopdatum op het rijbewijs. Buiten Europa geldt deze regeling niet.

Voor wie geldt deze Europese coulance?

Deze coulance geldt voor iedereen met een Nederlands rijbewijs dat verlopen is tussen 1 februari 2020 en 1 december 2020. Zij mogen 9 maanden langer doorrijden of totdat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid.

Kan ik met een verlopen rijbewijs deelnemen aan een praktijktraining voor de code 95?

Als de geldigheid van uw rijbewijs is verlopen in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020, dan kunt u met het verlopen rijbewijs deelnemen aan de praktijktraining voor de code 95. Houd er rekening mee dat u náást het rijbewijs een geldig identiteitsbewijs meeneemt.

75plus-regeling: voor mensen die in de administratieve verlenging (code 106) vallen geldt:

Valt u in de 106 regeling en is uw rijbewijs verlopen tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020 dan valt u (ook) in de tijdelijke Europese regeling. U kunt dan in het buitenland rijden. Is uw rijbewijs vóór 1 februari 2020 verlopen dan valt u niet in deze regeling maar blijft de regeling van code 106 geldig.

Zie ook onze webpagina: blijven rijden met een verlopen rijbewijs

U mag als uw rijbewijs verloopt, blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over uw rijgeschiktheid, tot maximaal 12 maanden na de verloop datum van het rijbewijs.

Lees er hier meer over.

Geldt de regeling mbt het verlengen van de geldigheid van het rijbewijs voor iedereen met een verlopen rijbewijs?

Alle bestuurders met een Nederlands rijbewijs van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020, mogen 9 maanden nadat het rijbewijs verlopen is in de landen van de EU blijven rijden.

De regeling geldt niet voor bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig is verklaard. De regeling geldt ook niet wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een cursus of onderzoek.

Hoe weet ik zeker of ik kan blijven rijden met een verlopen rijbewijs? Kan ik dat ergens bekijken?

Alle bestuurders met een Nederlands rijbewijs van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 1 februari tot en met 30 november 2020, mogen 9 maanden in de landen van de EU blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dat geldt niet in een aantal uitzonderingssituaties (zie hierboven). Twijfelt u? Dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Kan ik langer rijden met mijn rijbewijs van buiten de EU?

Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om in het bezit te komen van een Nederlands rijbewijs, terwijl men maar 185 dagen gebruik mag maken van een rijbewijs van buiten de EU. De Europese Commissie heeft daarom besloten dat u, als u in bezit bent van een niet-EU rijbewijs, langer dan 185 dagen met uw rijbewijs van buiten de EU in Nederland mag rijden. Dit mag tot 1 oktober 2020. U moet dan wel voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U beschikt over een geldig rijbewijs uit uw land van herkomst;
  • De 185 dagen zijn verstreken (of verstrijken) na 1 februari en voor 1 september.

Een rijbewijs van buiten de EU kunt u in sommige gevallen omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Lees meer informatie bij de RDW op 'Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Nederlands rijbewijs'. In andere gevallen moet u een theorie- en praktijkexamen doen.

Medische keuringen

En hoe zit het met de medische beoordeling (van Gezondheidsverklaringen)?Medewerkers van de afdeling Rijgeschiktheid werken zoveel mogelijk verspreid over de kantoren. Zo kunnen we zoveel mogelijk klanten blijven helpen met hun medische beoordeling voor het rijbewijs en beperken/minimaliseren we de risico’s.

Ik moet naar een arts of specialist voor een keuring of onderzoek. Kunnen dit soort afspraken nu wel doorgaan?

In verband met de maatregelen tegen het coronavirus kan het zijn dat er minder artsen beschikbaar zijn of dat u te maken krijgt met een langere wachttijd. Het CBR heeft het rapport van een keurend arts of medisch specialist nodig voor uw medische beoordeling. Kunt u niet terecht bij een arts of specialist, neem dan contact op met onze klantenservice. Om te voorkomen dat mensen door de maatregelen tegen het coronavirus niet meer kunnen rijden heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle Nederlandse rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 30 november 2020 verlopen, met negen maanden te verlengen. Die 9 maanden gaan in vanaf de verloopdatum op het rijbewijs. Buiten Europa geldt deze regeling niet.

Lees er hier meer over.

Kan een keuring of onderzoek ook op afstand plaatsvinden?

Het is de verantwoordelijkheid van de arts die de keuring verricht, om medische feiten op een verantwoorde manier te verkrijgen. Daar is niet altijd fysiek contact voor nodig. De keuze om keuringen op een andere dan gebruikelijke manier te verrichtten, is aan de arts die de keuring verricht. U kunt hierbij het beste contact opnemen met de betreffende arts.

Ik krijg een herinneringsbrief voor mijn keuring, maar de arts waar ik naar verwezen ben, doet op dit moment geen keuring meer. Wat moet ik nu?

Indien u bent verwezen naar een arts die niet meer keurt, kunt u contact opnemen met de klantenservice. U ontvangt dan van ons een nieuwe verwijzing.

Ik wil een afspraak maken voor een onderzoek naar de praktische rijgeschiktheid (rijtest). Wanneer kan dit weer?

Inmiddels worden alle rijtesten weer ingepland. Komt u net terug uit een code-oranjegebied? Dan verzoeken wij u met klem om niet naar het CBR te komen. Helaas moeten we de rijtest dan uitstellen. Neem in dit geval contact op met onze klantenservice om een nieuwe afspraak in te plannen.

Cursussen en onderzoeken

Gaat in verband met het coronavirus mijn (korte) cursus alcohol en verkeer, cursus verantwoord rijgedrag of onderzoek door?

Alle cursussen en onderzoeken worden weer ingepland. Klanten ontvangen hierover een bericht. Komt u net terug uit een code-oranjegebied en heeft u een cursus of onderzoek ingepland? Dan verzoeken wij u met klem om niet naar het CBR te komen. Helaas moeten we de cursus of onderzoek dan uitstellen. Neem in dit geval contact op met het CBR. U kunt ons bellen via 088 227 7700 (kies optie 4 in het keuzemenu).

Overig

Ik mag mijn rijbewijs verlengen, kan ik nog wel terecht bij mijn gemeente?

Vanwege de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de dienstverlening van veel gemeenten aangepast. Via de website van uw gemeente kunt u zien of, en zo ja wanneer, het gemeentehuis geopend is. Bij de meeste gemeenten kunt u alleen nog langskomen op afspraak, wanneer dit écht noodzakelijk is en u anders in de problemen komt. De meeste inloopbalies zijn gesloten. Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Verzet de afspraak en kom als u weer beter bent.

In de meeste situaties heeft u na dagtekening van de besluitbrief over de registratie van de Verklaring van Geschiktheid van het CBR een jaar de tijd om uw rijbewijs aan te vragen bij de gemeente. Dit staat in de brief die u van het CBR ontvangt.

Meer over corona

www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

feedback