Laatste nieuws

Coronaregels CBR

Voor iedereen geldt:

 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten of koorts hebt. Doe dit ook als één van je huisgenoten dit heeft.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers.
 • Volg de instructies op de locatie en van de medewerkers.
 • Draag in elk CBR-gebouw een mondkapje. Dit krijg je bij de ingang van ons. Ook in de examenzaal hou je je mondkapje op.
 • Draag een mondkapje als je door een opleider per taxibusje of touringcar naar een examencentrum wordt gebracht. Anders kan het CBR je niet toelaten.
 • Kom alleen naar de locatie. Een eventuele begeleider, bijvoorbeeld een familielid, wacht buiten het pand.
 • Vóór de start van je examen, rijtest of onderzoek stellen wij je vragen over je gezondheid. Hiermee bepalen we of je examen, rijtest of onderzoek door kan gaan.

     Doe je theorie-examen?

     We zorgen ervoor dat je in de examenzaal veilig examen kunt doen. Kom je een theorie-examen doen, let dan op het volgende:

     • Alleen jijzelf kunt je examen annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. Het verplaatsen kan zonder dubbele kosten. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Doe je examen op zaterdag of voor 09.00 uur? Dan kun je contact opnemen via het contactformulier.
     • Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de start van je examen aanwezig bent. Kom niet eerder naar binnen.
     • Gebruik je de aanmeldzuil en een kluisje, maak deze dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
     • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan een medewerker van het CBR geeft.
     • Je kunt je tafel en beeldscherm voor de start van je examen schoonmaken met het aanwezige schoonmaakmiddel.
     • Je kunt tijdens het examen geen vragen stellen.
     • Na het examen verlaat je rustig de zaal. Buiten mag je het mondkapje weer afdoen.

      Kijk hier ook ons filmpje over de coronaregels bij het theorie-examen. Hierop is het gebruik van een mondkapje in het CBR-gebouw nog niet te zien.

      Meer weten over de inhoud van het theorie-examen?

      Doe je praktijkexamen?

      Kom je praktijkexamen doen, let dan op het volgende:

      • Alleen jijzelf kunt je examen of toets annuleren of verplaatsen als je coronaklachten hebt. Dat kan alleen als de examendatum niet verder dan drie weken later is (1 week voor test en uitslag + 10 dagen voor de quarantaine). Daarvoor bel je met de Klantenservice van het CBR via 088 227 77 00. Informeer ook jouw rijschool.
      • Kom niet eerder dan 15 minuten voor je examen naar de parkeerplaats van het CBR. Dan kan de auto ook gelucht worden. Dat helpt tegen verspreiding van het virus. Als de auto niet goed gelucht is, kan de examinator besluiten om het examen niet door te laten gaan.
      • Je examinator komt naar je toe op onze parkeerplaats. Die houdt dan het begingesprek. Bij faalangstexamens, nader onderzoeken rijvaardigheid en aangepaste examens (AA) wordt het begingesprek binnen gehouden. De rijinstructeurs mogen daar dan niet bij zijn.
      • Tijdens het examen maken jij en de examinator gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR. Je draagt het in de auto en ook in het CBR-gebouw.
      • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan de examinator geeft.
      • De examinator stelt je een aantal vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het examen door kan gaan.
      • Het examen gaat niet door als je geen mondkapje hebt gedragen tijdens rijles. Dit geldt niet voor de praktijkexamens motor, bromfiets en brommobiel.
      • Voor het examen maak je jouw deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De examinator maakt het deel van de auto schoon waar hij zit.
      • Je instructeur rijdt niet mee tijdens het examen. Er kan ook geen tolk meerijden. De tolk kan wel via een telefoonverbinding de opdrachten van de examinator vertalen. Meerijden is wél toegestaan voor rijinstructeurs in opleiding voor hun WRM-stage en voor examinatoren in opleiding. Daarnaast mag een derde persoon in de auto zitten bij examens voor directiechauffeur en RIS-begeleidingen voor rijinstructeurs.
      • De tolk moet aanwezig zijn op de examenlocatie. Bij het examenvoertuig laat hij zijn tolkenpas zien. Als de instructeur optreedt als tolk, toont hij zijn WRM-pas.
      • Je rijinstructeur kan aanwezig zijn bij het eindgesprek. Dat gesprek gebeurt dan buiten bij het voertuig. Daarbij houdt iedereen anderhalve meter afstand van elkaar. Bij slecht weer kunnen de examinatoren per examenplaats en per examen besluiten om het eindgesprek gewoon binnen te houden. In dat geval kan je rijinstructeur er niet bij zijn, omdat binnen maar een beperkt aantal mensen is toegestaan. Wel is het mogelijk dat je rijinstructeur het eindgesprek volgt via jouw mobiele telefoon. De telefoon van de instructeur staat hierbij op ‘mute’. Dit zorgt voor rust in de examenzaal.
      • Doe je praktijkexamen voor beroepsvervoer? Dan gelden aanvullende maatregelen.

       Kijk hier ook ons filmpje over coronaregels bij het praktijkexamen.

       Meer weten over de inhoud van het praktijkexamen?

        Doe je een rijtest?

        Kom je een rijtest doen, let dan op het volgende:

        • Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de start van de rijtest op de locatie bent. Kom niet eerder naar binnen.
        • Zorg ervoor dat je voertuig ten minste 7 minuten wordt gelucht door ramen en/of portieren open te laten staan. Er mogen dan geen mensen in het voertuig zitten.
        • Kom alleen naar het CBR. Heb je iemand als begeleider nodig? Dat kan in sommige situaties. Bij de toezichthouder van het CBR kun je aangeven dat een begeleider noodzakelijk is. De toezichthouder vind je bij de hoofdingang.
        • Gebruik je een kluisje, maak dat dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
        • De deskundige praktische rijgeschiktheid (dpr) haalt je op en begeleidt je naar de ruimte van het ontvangstgesprek. Bij een medische noodzaak mag een begeleider bij het gesprek aanwezig zijn.
        • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan de dpr geeft.
        • De dpr stelt je een aantal vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of de rijtest door kan gaan.
        • Op gepaste afstand lopen jullie naar jouw auto (of de lesauto). Indien noodzakelijk helpt de begeleider je bij het instappen. De begeleider rijdt niet mee tijdens de rijtest.
        • Voor de rijtest maak je jouw deel van de auto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De dpr maakt het deel van de auto schoon waar hij zit. De dpr neemt hiervoor schoonmaakmiddelen mee.
        • Tijdens de rijtest maken jij en de DPR gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR. Je draagt het ook in het CBR-gebouw.
        • Na de rit lopen jullie terug naar de CBR-locatie, eventueel ondersteund door een begeleider.
        • Het resultaat van de rijtest wordt met je besproken. Je eventuele instructeur mag hierbij aanwezig zijn. Bij een medische noodzaak mag een begeleider bij het gesprek aanwezig zijn.

          Doe je een rijvaardigheidsonderzoek?

          We zorgen ervoor dat er tijdens het theoriegedeelte meer dan 1,5 meter tussen de kandidaat en de rijvaardigheidsadviseur zit. Let bij de cursus op het volgende:

          • Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de start van het rijvaardigheidsonderzoek bij het CBR bent. Kom niet eerder naar binnen.
          • Gebruik je een kluisje, maak dat dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
          • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan een medewerker van het CBR geeft.
          • De rijvaardigheidsadviseur die het onderzoek bij je afneemt, haalt je op.
          • De rijvaardigheidsadviseur stelt je een aantal vragen over je gezondheid en bepaalt hiermee of het rijvaardigheidsonderzoek door kan gaan.

          Na het theoriegedeelte volgt het praktijkgedeelte van het rijvaardigheidsonderzoek. We vragen je op het volgende te letten:

          • Voor het praktijkgedeelte maak je jouw deel van de lesauto schoon (portiergrepen, stuur, bedieningspanelen, sluiting gordel). De rijvaardigheidsadviseur maakt het deel van de auto schoon waar hij zit. De rijvaardigheidsadviseur neemt hiervoor schoonmaakmiddelen mee.
          • Tijdens het praktijkgedeelte maken jij en de rijvaardigheidsadviseur gebruik van een mondkapje. Je krijgt dit mondkapje van het CBR. Je draagt het in de auto en ook in het CBR-gebouw.

          Doe je een cursus (LEMA, EMA of EMG)?

          We zorgen ervoor dat er tijdens de cursus meer dan 1,5 meter tussen de deelnemers en de cursusleider zit. Eventuele nagesprekken gebeuren via beeldbellen.
          Let bij de cursus op het volgende:

          • Zorg ervoor dat je 15 minuten voor de start van de cursus bij het CBR bent.
          • Gebruik je een kluisje, maak dat dan eerst schoon met het aanwezige schoonmaakmiddel.
          • Maak je identiteitsbewijs schoon voordat je dit aan een medewerker van het CBR geeft.
          • De cursusleider haalt je op.
          • In het cursuslokaal mag het mondkapje wanneer de cursist op zijn plek zit worden afgezet, de tafelopstelling is op minimaal 1,5 meter. Zodra de cursist zich naar een koffie apparaat of het toilet begeeft, of om een andere reden niet meer zit, geldt de draagplicht van het mondkapje wel.
          • Ook de trainer mag het mondkapje in het lokaal gedurende de training afzetten en houdt hierbij minimaal1,5 meter afstand tot de cursisten.

           Wat doen onze medewerkers?

           • Onze medewerkers blijven thuis als zij of hun gezinsleden ziekteverschijnselen hebben.
           • Onze medewerkers wassen heel regelmatig hun handen.
           • Onze medewerkers schudden geen handen met kandidaten of bezoekers.
           • Onze balies zijn voorzien van platen om onze medewerkers af te schermen.
           • Onze medewerkers dragen een mondkapje. Ook als zij achter een plaat zitten.
           • Onze medewerkers zorgen voor extra toezicht in de grotere examenplaatsen om ervoor te zorgen dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.

           Zie ons complete hygiëneprotocol.

           feedback