Laatste nieuws

2019

Na de informatie over rijden met epilepsie, ADHD en ADD is nu ook de informatie over rijden met dementie verbeterd. Deze is bestemd voor zowel patiënten en hun naasten, als zorgverleners.
Het CBR heeft, in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de informatie op de website over rijden met ADHD en ADD verbeterd. Zo helpen we bestuurders om verkeersveilige keuzes te maken.
In het streven naar een betere samenwerking met onze ketenpartners is de Politiecontactdag 2019 van de divisie Rijgeschiktheid een geslaagd initiatief.
De 75-plus regeling is op zondag 1 december ingegaan. In totaal vallen direct 87.000 ouderen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend onder de regeling. Zij mogen als hun rijbewijs verloopt, blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. De maatregel geldt voor maximaal een jaar.
Goed nieuws voor gebruikers van geneesmiddelen met een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel (zogenaamde psychostimulantia).
Het praktijkexamen voor de auto kost in 2020 112,75 euro (+4,75 euro) en de theorie-examens 34,50 (+1,50). De tarieven voor beroepsexamens en cursussen stijgen in gelijke mate. De kosten voor de Gezondheidsverklaring blijven gelijk.
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers gaat per 1 december 2019 in.
Op social media laten veel jongeren met een aandoening weten dat ze boos zijn over de lange wachttijden bij de gezondheidsverklaringen die ze nodig hebben om hun rijbewijs te halen.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Per 28 oktober 2019 wordt de mogelijkheid afgeschaft die het voor opleiders mogelijk maakt om binnen 24 uur na het reserveren van een theorie-examen A, B en AM het examen te annuleren.
Vanaf 21 oktober 2019 wordt de geldigheid van alle theorie-examens anders vermeld op het uitslagformulier.
In het derde kwartaal van 2019 zijn er in totaal 27.462 dagen nascholing gevolgd, waarvan 5.935 praktijk en 21.527 theorie. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het derde kwartaal van 2018, waarin er 19.413 dagen nascholing zijn gevolgd.
Alexander Pechtold (53) is per 1 november 2019 benoemd als algemeen directeur van het CBR. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) benoemde hem na voordracht door de Raad van Toezicht van het CBR. Samen met operationeel directeur Jan Jurgen Huizing, die in januari 2019 aantrad, gaat Pechtold een collegiaal bestuur vormen.
Zondag 20 oktober systeemonderhoud
Per 25 november 2019 wijzigt de examenlocatie Assen. Daarnaast worden er per 1 januari 2020 drie objecten gewijzigd in Assen
Op maandag 25 november starten we ons praktijkexamencentrum in onze nieuwe, exclusieve CBR-locatie in Assen.
Vanwege het uitlopen van verbouwingswerkzaamheden op ons praktijkexamencentrum aan de Egstraat 4 in Dordrecht (3319 LA) neemt het CBR een week langer examens af vanaf het Halmaheiraplein 8 (Sportclub Emma, 3312 GH) in Dordrecht.
Per 1 november worden er 2 objecten in Utrecht gewijzigd
Voor het praktijkexamen taxi zijn per examenplaats vijf objecten vastgesteld.
Het CBR toont met ingang van 17 september 2019 alle medische informatie die klanten en artsen op papier indienen niet meer in Mijn CBR, om de privacy van de klantgegevens te waarborgen. De minister kondigde dit al aan in de brief aan de Tweede Kamer van 10 september.
Per 1 januari 2020 wordt het object Popodium Victorie vervangen door een nieuwe Object: Van der Valk Hotel Akersloot.
Per 1 januari is worden de examens TVP en TVPC afgenomen vanaf de CBR-locatie aan de Olympiaweg 28.
Vanaf 1 november bestaat het auto theorie-examen niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen.
De minister van I&W heeft voor de zomer het CBR gevraagd om een nieuwe prognose op te stellen met betrekking tot de beoordeling van de medische rijgeschiktheid.
De ministerraad heeft vandaag, op voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) ingestemd met een aanpassing van het Reglement Rijbewijzen.
Vanwege een update is Mijn CBR in de ochtend op 5 september tussen 7.30 uur en uiterlijk 9.30 uur niet toegankelijk.
Vanaf 1 januari 2020 neemt het CBR de recreatievaartexamens af. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte.
Het CBR streeft naar een hoogwaardige dienstverlening. Daarom houdt het al sinds maart 2014 een dagelijkse klantenquête onder alle kandidaten voor het autopraktijkexamen.
Elke geslaagde kandidaat voor het autopraktijkexamen krijgt de komende tijd van de CBR-examinator een zakje ADAS-autodrop.
Het Ministerie van VWS heeft het voorstel over het vermelden van BIG-nummers door artsen en andere zorgverleners aangepast.
Vandaag lanceert TeamAlert een vervolg op de campagne ‘Rij tripvrij’
Op zondag 28 juli vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Ons praktijkexamencentrum in Dordrecht verhuist tijdelijk naar een andere locatie binnen Dordrecht.
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er in totaal 45.269 dagen nascholing gevolgd, waarvan 9.304 praktijk en 36.965 theorie. Dit is aanzienlijk meer dan het aantal gevolgde dagen in het tweede kwartaal van 2018, waarin er 35.146 dagen nascholing zijn gevolgd.
Algemeen directeur Petra Delsing vertrekt bij het CBR.
Een object van de objectenlijst van Haarlem wordt vervangen in verband met slechte bereikbaarheid.
Gisteravond heeft de minister van IenW de Tweede kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Vandaag verricht Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid bij de Bibliotheek Venlo.
Op zondag 30 juni vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Vanaf juni ontvangen klanten die een autorijbewijs* willen halen of vernieuwen en langs een arts of medisch specialist moeten, nu ook ZorgDomein codes. Zo kunnen zij profiteren van de snelle, digitale informatie-uitwisseling met artsen en specialisten.
Vanaf juni ontvangen klanten die een autorijbewijs* willen halen of vernieuwen en langs een arts of medisch specialist moeten, nu ook ZorgDomein codes. Zo kunnen zij profiteren van de snelle, digitale informatie-uitwisseling met artsen en specialisten.
Gisteravond heeft de minister van IenW de Tweede kamer per brief geïnformeerd over de mogelijkheden voor de administratieve verlenging van het rijbewijs voor de doelgroep van 75-plussers.
Minister van Nieuwenhuizen heeft op 13 juni de Tweede Kamer geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en de ingezette maatregelen rondom de doorlooptijden van medische beoordelingen bij het CBR.
Drie objecten van de objectenlijst van Eindhoven worden vervangen in verband met slechte bereikbaarheid.
Vandaag ondertekent Petra Delsing namens het CBR het ADAS-convenant. De ondertekenaars hiervan willen zich gezamenlijk inzetten om het veilig gebruik van ADAS de komende drie jaar met minimaal 20 % te verhogen.
Mijn CBR is vernieuwd en daarmee reserveer je nu nóg eenvoudiger je CBR examens, ook via je smartphone.
Met ingang van 1 juni 2019 kunnen ‘recht achteruit rijden’ en ‘bocht achteruit’ worden getoetst in het autopraktijkexamen en de tussentijdse toets.
Op zondag 26 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Op maandag 17 juni opent het CBR het praktijkexamencentrum in Ritthem (Vlissingen).
Op zondag 19 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Op zondag 2 juni vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Het CBR werkt samen met o.a. de TU Delft aan het project ‘Meaningful Human Control’. Dit gaat over het gedrag van de mens in de (deels) zelfrijdende auto.
Als gevolg van een telefoniestoring is het momenteel niet mogelijk om de Klantenservice van het CBR te bereiken op telefoonnummer 088 227 7700. We adviseren om nu geen telefonisch contact met ons op te nemen. We doen er alles aan om de oorzaak van de storing te achterhalen. Zodra de storing verholpen is, melden we dit op onze website (onder ‘Laatste nieuws’).
Het aantal praktijkexamens (auto, motor, bromfiets) in het eerste kwartaal van 2019 (133.828) ligt 7 % hoger dan het aantal praktijkexamens in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Dat komt door de toename van het aantal 17- en 18-jarigen.
Helaas heeft onze telefonieprovider een landelijke storing. Daardoor is ook onze klantenservice momenteel slecht bereikbaar. Zodra het is opgelost, vermelden wij dat weer. Onze excuses voor het ongemak. [opgelost gemeld om 16.00 uur]
In het eerste kwartaal van 2019 zijn in totaal 73.988 dagen nascholing gevolgd, waarvan 12.139 praktijk en 61.849 theorie.
De klantenservice van het CBR is sinds maart 2019 weer beter bereikbaar voor klanten met vragen over hun gezondheidsverklaring.
Sinds half januari behandelt het CBR alle aanvragen voor Gezondheidsverklaringen van bestaande en toekomstige beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces. Hierdoor kunnen we snel besluiten nemen over de medische geschiktheid.
De meeste rijschoolleerlingen krijgen na het indienen van hun Gezondheidsverklaring meteen bericht van het CBR dat ze medisch geschikt zijn om te rijden.
Beroepschauffeurs hebben een grotere kans op slaapapneu en slaperigheid. Doordat deze groep jaarlijks vele tienduizenden kilometers op de weg zit, vormen ze een hoger risico voor de verkeersveiligheid.
Donderdagavond 18 april ging het programma Zembla over het CBR.
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Op zondag 12 mei vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Het CBR start deze maand met een campagne om ouderen te stimuleren hun Gezondheidsverklaring online in te dienen. Voor mensen vanaf 75 jaar die hun rijbewijs willen verlengen is dit altijd de eerste stap.
In verband met Goede Vrijdag zijn de CBR-examencentra op 19 april 2019 gesloten, behalve voor de cursussen over alcohol en verkeer of verantwoord rijgedrag.
Voor het vierde jaar op rij nam het CBR meer examens af dan in het jaar daarvoor. In 2018 waren dat bijna anderhalf miljoen examens. Bij de beroepsexamens zag het CBR een stijging van 9% bij de praktijkexamens t.o.v. het jaar daarvoor.
Op zondag 14 april vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Door een storing was het vanmorgen niet mogelijk om via mijncbr.nl betalingen te doen.
Ons praktijkexamencentrum van Middelburg verhuist naar Ritthem (Vlissingen).
Het CBR start voor examens vanaf 1 augustus 2019 met een nieuwe verdeling van theorie-examenplekken voor opleiders. Dit zorgt voor een evenredigere verdeling van theorie-examenplekken en draagt bij aan het tegengaan van botgebruik.
Vanaf half mei 2019 tot eind 2022 start de overheid een proef met vrijstelling van rijbewijs C voor nul-emissie-bestelwagens.
De binnenvaartexamens van het CBR hebben de RCEC certificering behaald. Het gaat om vijftien theorie-examens en twee praktijkexamens.
Op zondag 31 maart vindt er systeemonderhoud plaats op de CBR-systemen.
Vanaf 29 maart 2019 worden de vragen bij individueel begeleide theorie-examens voor auto, motor en bromfiets alleen nog voorgelezen door een medewerker van het CBR.
Tussen 24 januari en 14 maart jl. heeft ca. een vijfde deel van onze klanten die in het proces zitten om een verklaring van rijgeschiktheid aan te vragen geen besluitbrief ontvangen.
Vanwege een wijziging in de wet BIG bent u als BIG-geregistreerde zorgverlener verplicht om per 1 april 2019 uw BIG nummer actief te vermelden. Dit geldt ook voor alle correspondentie met het CBR.
Per 15 april 2019 komen de examens Wegvervoer Goederen en Internationaal Goederen (WG/IG) en Wegvervoer Bus en Internationaal Bus (WB/IB) te vervallen.
Verantwoord keuren in de nieuwe digitale omgeving
Op 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Omdat op dit moment nog veel onduidelijkheid bestaat over de precieze gevolgen van de Brexit voor de transport en logistiek sector, worden voorlopig neutrale examenversies afgenomen.
Met ingang van 1 maart 2019 stopt het CBR met de proef waarbij kandidaten in de avond theorie-examen kunnen doen.
Vanaf 1 maart 2019 test het CBR standaard nieuwe examenvragen tijdens het ‘echte’ examen. Kandidaten krijgen twee extra vragen in het theorie-examen voor auto, motor en bromfiets. De twee testvragen tellen niet mee voor het eindresultaat.
Er is een wijziging in de objectenlijst voor de locatie Herten. De naam van Brasserie Soof is gewijzigd naar Brasserie De Wijngaard.
Sinds 1 januari 2016 is het gebruik van ondersteunde systemen op vrijwillige basis toegestaan tijdens het praktijkexamen voor het B-rijbewijs.
Petra Delsing ziet af van een herbenoeming voor een tweede termijn als algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), die volgend jaar zou moeten ingaan. Dit heeft zij vandaag bekend gemaakt. Delsing wil met haar beslissing de Raad van Toezicht in de gelegenheid stellen nog dit jaar een opvolger voor haar te vinden.
Vanaf maart behandelt het CBR ook nieuwe Gezondheidsverklaringen van 75-plussers volledig in het snelle digitale proces.
In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat laten weten dat ze het toezicht op het CBR aanscherpt.
Kamerleden willen meer informatie over de doorlooptijden bij het CBR voor een medische beoordeling. We stellen het op prijs dat we de gelegenheid krijgen een toelichting te geven.
Systeemonderhoud aan CBR-systemen
Het CBR publiceert open data. Hierbij de nieuwe dataset.
Sinds 2009 moeten kandidaten hun rijschool machtigen om examens of toetsen voor hen te reserveren voor de categorie B (personenauto).
In het vierde kwartaal van 2018 zijn er in totaal 55.007 dagen nascholing gevolgd, waarvan 8.479 praktijk en 46.528 theorie. Dit is aanzienlijke meer dan het aantal gevolgde dagen in het vierde kwartaal van 2017, waarin er 50.074 dagen nascholing zijn gevolgd.
Het CBR en de RDW hebben een plek in de finale van de Automotive Innovation Award 2019. Stem op onze innovatie ‘Het voertuigrijbewijs’.
Per 1 februari a.s. wijzigt het CBR de toelatingseisen voor opleiders en het sanctiebeleid. Het CBR neemt de maatregelen in samenspraak met de brancheorganisaties BOVAG, FAM en VRB en ondersteunt zo de rijschoolbranche bij de gewenste professionalisering.
Vanaf deze week behandelt het CBR alle nieuwe gezondheidsverklaringen van (aankomende) beroepschauffeurs in het nieuwe, digitale proces. Daardoor krijgen deze chauffeurs sneller duidelijkheid over hun rijbewijs.
De nieuwste CBR-film ‘Waarop moet je letten bij het rijexamen’ wordt zeer goed bekeken.
Systeemonderhoud aan CBR-systemen
feedback